Identyfikator artykułu : 00205155 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2022

Dlaczego nie można użyć funkcji Wi-Fi w telewizorze Sony z platformą Android TV?

  Przy próbie połączenia się z routerem przez łącze Wi-Fi może pojawiać się następujący komunikat o błędzie: „The system has encountered an error, please contact Sony.” (System napotkał błąd, prosimy o skontaktowanie się z Sony.).

  W razie problemów z nawiązaniem połączenia przy użyciu tej funkcji, należy spróbować zresetować telewizor:

  • Na pięć sekund naciśnij przycisk zasilania na pilocie 

  Zamiast tego możesz spróbować:

  • Na 30 sekund wyłączyć przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej

  .