Identyfikator artykułu : 00253309 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2023Drukowanie

Czy mój telewizor obsługuje aplikację Apple TV?

  Co to jest Apple TV?

  Aplikacja Apple TV w telewizorach smart TV Sony pozwala korzystać z serwisu Apple TV+ i płatnych kanałów Apple TV, a także kupować i wypożyczać filmy i programy telewizyjne z oferty ponad 100 000 tytułów. Klienci mogą wykupić subskrypcję Apple TV+ w aplikacji Apple TV w telewizorze smart TV Sony, w urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch i Mac lub na stronie tv.apple.com.
  Dalsze informacje można znaleźć na stronie pomocy technicznej Apple TV.

  Zgodne telewizory

  Aplikację Apple TV obsługują następujące telewizory z zainstalowaną aktualizacją oprogramowania:

  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2022 r.: Serie Z9K, X95K, X94K, X93K, X92K, X90S, X90K, X89K, X85K, X82K, X81K, A95K, A90K, A84K, A83K, A80K i A75K

  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2021 r.: Serie X80J, X81J, X82J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J i Z9J.

  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2020 r.: Serie XH80, XH81, XH85, XH90, XH91, XH92, XH95, ZH8, A8 i A9

  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2019 r.: Serie XG85, XG87, XG95, ZG9 i AG9

  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2018 r.: Serie AF9 i ZF9

  Aktualizacje oprogramowania telewizorów wykonywane są w różnych terminach. Jeśli włączone jest ustawienie „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” i dostępna jest aktualizacja, na telewizorze pojawi się powiadomienie.

  * Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch i Mac są znakami towarowymi Apple Inc.