Identyfikator artykułu : 00165570 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2021

Telewizor nie włącza się / wyłącza się natychmiast po uruchomieniu / nieustannie uruchamia się na nowo

  W razie napotkania takich problemów należy spróbować wykonać poniższe czynności, aby włączyć telewizor i przywrócić jego normalne działanie:

  Jeśli na dole telewizora miga jedna lub więcej diod LED, wystarczy wykonać czynność 1.
  Jeśli telewizor sprawia wrażenie zupełnie niedziałającego (brak jakiegokolwiek działania diod LED), należy spróbować kolejno wykonać czynności 1, 2, 3 i 4.

  1. Odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający telewizora. Ponownie naciśnij przycisk zasilania.
  2. Upewnij się, że przełącznik trybu energooszczędnego z tyłu telewizora znajduje się w położeniu ON (Wł.).
  3. Użyj innego urządzenia elektronicznego do sprawdzenia, czy gniazdko sieci energetycznej pozostaje pod napięciem.
  4. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora.
  5. Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, a nie na pilocie. Powinna się zapalić zielona dioda LED.

  Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, telewizor może wymagać naprawy. Skontaktuj się z nami.

  Uwaga: Liczba mignięć czerwonej diody daje naszym technikom pogląd na przyczynę nieprawidłowego działania. Przykładowo, wymiany może wymagać panel lub płyta główna telewizora.