Identyfikator artykułu : 00129278 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub wcale nie reaguje? Informacje dotyczące rozwiązania tego problemu

  Jeśli używany pilot zdalnego sterowania nie reaguje, może to oznaczać, że pilot zdalnego sterowania jest wadliwy lub telewizor przestał działać. Ten artykuł zawiera serię wytycznych, które pomogą w rozwiązaniu tego problemu lub przynajmniej w określeniu jego pierwotnej przyczyny.  

  WAŻNE: W przypadku tunera/dekodera STB dostarczanego przez inne firmy może istnieć możliwość zmiany kanałów za pomocą pilota zdalnego sterowania dostarczonego przez inne firmy. W takim wypadku oryginalny pilot zdalnego sterowania dostarczany wraz z urządzeniem firmy Sony nie będzie działać!


  Sprawdzić, czy nie występuje problem z telewizorem


  Jeśli nie można włączyć telewizora za pomocą pilota zdalnego sterowania lub gdy telewizor nie reaguje po naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, należy spróbować obsługi telewizora za pomocą przycisków i przełączników znajdujących się po prawej stronie telewizora (patrząc od przodu).

  1. Potwierdzić, czy przełącznik trybu energooszczędnego [6] jest ustawiony w położeniu ON [Wł.], w przeciwnym razie nie będzie możliwości włączenia telewizora.

  2. Nacisnąć przycisk [1], aby włączyć telewizor. Powinna zaświecić się zielona kontrolka LED znajdująca się w przedniej części telewizora.

  3. Przeprowadzić test, naciskając przyciski [2] i [3] w celu zmiany kanałów i poziomu głośności.

  Przyciski i przełączniki telewizora

  Jeśli nie można włączyć telewizora za pomocą umieszczonych na nim przycisków i przełączników, wówczas telewizor należy przekazać do naprawy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z firmą Sony.


  Sprawdzić, czy nie występuje problem z pilotem zdalnego sterowania


  1. Po włączeniu telewizora odłączyć kable wszystkich urządzeń zewnętrznych (odtwarzacz DVD/Blu-ray, dekoder STB itd.) podłączonych do telewizora, a następnie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] lub MENU na pilocie. Jeśli nic się nie wydarzy, należy przejść do kroku 2.

  2. Wyłączyć telewizor i wyjąć jego kabel zasilający z gniazda sieciowego. Ponownie podłączyć telewizor do sieci, włączyć go i nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] lub MENU na pilocie. Jeśli nic się nie wydarzy, należy przejść do kroku 3.

  3. Istnieje wiele powodów braku reakcji pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z poniższym przeglądem i w przypadku, gdy dotyczy to napotkanego problemu, podjąć proponowane środki zaradcze.

  • Wymienić akumulator lub oczyścić styk akumulatora

  * Rozładowany akumulator: Akumulator może być całkowicie wyczerpany lub rozładowany. Gdy akumulator rozładowuje się, może zajść konieczność zbliżenia się do produktu w celu jego obsługi. Jeśli produkt wcale nie działa, należy wymienić akumulatory.

  * Zabrudzony styk: Styki akumulatora pilota zdalnego sterowania mogą być zabrudzone. Aby to sprawdzić, należy zdjąć pokrywę komory akumulatorów i obrócić je kciukiem, gdy nadal znajdują się w pilocie. Jeśli pilot zdalnego sterowania zaczyna działać po obróceniu akumulatorów, należy je wyjąć i wyczyścić styki pilota zdalnego sterowania za pomocą patyczka lub miękkiej ściereczki po nasączeniu ich słabym roztworem środka do czyszczenia głowic magnetofonowych. Następnie z powrotem umieścić akumulatory w pilocie zdalnego sterowania.

  • Zachować ostrożność w przypadku czujnika podczerwieni

  * Upewnić się, że pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę czujnika pilota zdalnego sterowania umieszczonego na produkcie (dolna, przednia część telewizora).

  * Upewnić się, że odbiornik/czujnik podczerwieni pilota zdalnego sterowania umieszczony na produkcie nie został przykryty ani zasłonięty przez rośliny doniczkowe lub meble itd.

  * Jasne światło i promieniowanie słoneczne może czasem powodować zakłócenia sygnałów podczerwonych, zwłaszcza, gdy światło pada bezpośrednio na czujnik R telewizora.

  • Wybrać właściwy produkt za pomocą funkcji Bravia Sync

  W przypadku podłączenia za pomocą kabla HDMI może zajść konieczność wybrania sterowanego produktu przez naciśnięcie przycisku SYNC MENU [Menu synchronizacji] na pilocie telewizora. Następnie z listy wyświetlonej na ekranie można wybrać produkt, który będzie obsługiwany.

  • Wybrać właściwy produkt za pomocą przycisku Mode [Tryb]

   Niektóre piloty zdalnego sterowania są wielofunkcyjne i za ich pomocą można sterować innymi urządzeniami, takimi jak odtwarzacz Blu-ray, odtwarzacz DVD lub magnetowid VCR. W przypadku gdy dostarczony pilot zdalnego sterowania jest wielofunkcyjny, należało wcześniej wybrać właściwy produkt, który będzie sterowany. Na przykład jeśli na pilocie został naciśnięty przycisk Mode [Tryb] w celu obsługi odtwarzacza DVD, niektóre funkcje telewizora mogą nie działać do momentu wybrania trybu.
  • Wybrać właściwą częstotliwość położenia 1-2-3 nagrywarki DVD/nagrywarki z dyskiem twardym

  Niektóre nagrywarki DVD/nagrywarki z dyskiem twardym charakteryzują się zmienną częstotliwością podczerwieni pilota zdalnego sterowania, na przykład położenia 1, 2 lub 3. Upewnić się, że wybrano to samo położenie, co w przypadku aktualnie używanej nagrywarki. Aby sprawdzić lub zmienić położenie częstotliwości, należy zapoznać się z dostarczoną instrukcją obsługi.

  • Unikać zakłóceń wywoływanych przez energooszczędne żarówki

  W powszechnej opinii energooszczędne żarówki powodują zakłócanie częstotliwości pilotów zdalnego sterowania. Spróbować przestawić produkty z dala od lampy lub lampę z dala od produktów.

  • Sprawdzić obecność promieni podczerwonych

   Nie ma możliwości, aby zobaczyć promienie podczerwone emitowane przez pilot zdalnego sterowania gołym okiem. W przypadku posiadania kamery i obsługi pilota zdalnego sterowania na wprost obiektywu będzie można zaobserwować promienie podczerwieni na wyświetlaczu kamery.

  Promienie podczerwone nie są widoczne? Pilot zdalnego sterowania może wymagać wymiany. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z firmą Sony.

  Promienie podczerwone są widoczne? Możliwe także, że w tym wypadku odbiornik/czujnik umieszczony na produkcie jest wadliwy, a nie obecnie używany pilot zdalnego sterowania. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z firmą Sony.