Identyfikator artykułu : 00202462 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2021

Użycie głośników wbudowanych w telewizor jako głośnika centralnego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli telewizor może pełnić funkcję głośnika centralnego i chcesz używać go jako głośnika centralnego, podłącz zestaw kina domowego z amplitunerem wielokanałowym do złącza CENTER SPEAKER IN telewizora.

  Przykład użycia głośników telewizora jako głośnika centralnego

  Podłączanie przewodu głośnikowego

  Do połączenia amplitunera wielokanałowego ze złączem CENTER SPEAKER IN telewizora użyj przewodu głośnikowego.

  Diagram podłączenia głośnika centralnego

  • [A]. Amplituner wielokanałowy
  • [B]. Telewizor
  • [C]. Przewód głośnikowy
  • [D]. Złącze CENTER OUT amplitunera wielokanałowego
  • [E]. Złącze TV CENTER SPEAKER IN telewizora — rodzaj złącza CENTER SPEAKER IN zależy od modelu
  • [F]. Przewód HDMI (ARC) lub optyczny przewód cyfrowego sygnału audio łączący telewizor z amplitunerem wielokanałowym. Szczegółowych informacji należy szukać w artykule Podręcznik podłączania BRAVIA

   

  Ustawienia

  • Upewnij się, że odpowiednio podłączasz bieguny (+/–) przewodu głośnikowego.
  • Aby reprodukować dźwięk przez zestaw kina domowego, naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz kolejno opcje Ustawienia → Obraz i dźwięk → Wyjście audio → Głośnik → System audio.
  • Jeśli tryb Wyjście audio → Tryb centralnego głośnika TV jest ustawiony na OFF (Wył.), zmień ustawienie naON (Włącz).
  • Jeśli z głośników nie dobiega żaden dźwięk, sprawdź ustawienia amplitunera wielokanałowego lub sygnał audio. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi amplitunera wielokanałowego.
  • Jeśli to możliwe, użyj funkcji automatycznej kalibracji zestawu audio. Zmierzona odległość może być o kilka metrów większa od faktycznej. Jeśli zestaw audio nie ma funkcji automatycznej kalibracji, ustawienie poziomu głośnika centralnego w zestawie audio należy wybrać ręcznie.