Identyfikator artykułu : 00239932 / Ostatnia modyfikacja : 17.09.2021

Słuchawki — Bluetooth

    Aby połączyć słuchawki z telewizorem przez łącze Bluetooth, trzeba sparować oba urządzenia.
    Tu pokażemy, jak sparować telewizor i słuchawki.


    Produkty, których dotyczy informacja

    Z urządzeniami audio Bluetooth można łączyć tylko telewizory z platformą Android TV™ zgodne z profilem A2DP.
    Informacji o telewizorach z platformą Android TV zgodnych z profilem A2DP oraz zgodnych słuchawkach należy szukać w poniższym artykule.

    Czy telewizor z platformą Android będzie współpracował ze słuchawkami, głośnikami i soundbarami Bluetooth?
    Krok 1: przełącz słuchawki w tryb parowania

    Sposób włączania trybu parowania zależy od posiadanych słuchawek. Poniżej opisano, jak przełączyć w tryb parowania słuchawki Sony.
    Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.


    • Typ prawdziwie bezprzewodowy

      Przykład: WF-1000XM3
      Po otwarciu etui-ładowarki i wyjęciu słuchawek (L/P) następuje automatyczne włączenie słuchawek i zaczyna migać wskaźnik.
      Kiedy założysz słuchawki i na mniej więcej siedem sekund równocześnie dotkniesz czujników dotykowych na lewej i prawej słuchawce, w lewej słuchawce rozlegnie się komunikat głosowy Bluetooth Pairing (Parowanie Bluetooth), a słuchawki przełączą się w tryb parowania.

    Przykład — typ prawdziwie bezprzewodowy

    • Typ z pałąkiem na szyję

      Przykład: WI-1000X
      Po naciśnięciu na mniej więcej siedem sekund przycisku zasilania na słuchawkach wskaźnik zacznie na przemian migać na czerwono i niebiesko, rozlegnie się komunikat głosowy Bluetooth Pairing (Parowanie Bluetooth), a słuchawki przełączą się w tryb parowania.

    Przykład — typ z pałąkiem na szyję

    • Modele z pałąkiem na głowę
      Po naciśnięciu na mniej więcej siedem sekund przycisku zasilania lub przycisku PAIRING na słuchawkach migać zacznie wskaźnik, a słuchawki przełączą się w tryb parowania.
      Rodzaj migającego wskaźnika zależy od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi.

      Przykład — modele z pałąkiem na głowę

    UWAGA: jeśli słuchawki są używane pierwszy raz po zakupie lub zresetowaniu, automatycznie przełączają się w tryb parowania w momencie włączenia zasilania.    Krok 2: sparuj słuchawki z telewizorem

    UWAGA: w poniższej przykładowej procedurze wykorzystano ekrany z systemu Android™ 8.0.
    Wygląd ekranów menu zależy od systemu operacyjnego Android. Szczegółowych informacji należy szukać w „Przewodniku pomocniczym” (instrukcji internetowej).


    1. Przełącz telewizor w tryb parowania.

      Naciśnij przycisk HOME na pilocie, wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia BluetoothDodaj urządzenie i naciśnij przycisk ENTER.
      Ekran ustawień Bluetooth

      Telewizor przełączy się w tryb parowania.
      Ekran 1 trybu parowania
    2. Sparuj słuchawki z telewizorem.
      Po przełączeniu słuchawek w tryb parowania umieść je obok telewizora, w odległości nie większej niż 1 m.
      Ekran 2 trybu parowania

      Kiedy telewizor wykryje słuchawki, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się nazwa słuchawek.
      Wybierz ją i naciśnij przycisk ENTER.
      Wybierz nazwę słuchawek

      Parowanie jest zakończone, gdy tekst pod nazwą urządzenia zmieni się na Paired (Sparowane) i pojawi się komunikat o nawiązaniu połączenia Bluetooth.
      Ekran zakończonego parowania

      Używając pilota od telewizora, wybierz żądany program lub wejście sygnału z podłączonego urządzenia. Następnie sprawdź, czy słuchawki odtwarzają dźwięk.
      Reprodukcja dźwięku przez słuchawki
      Kiedy słuchawki zostaną sparowane, nie trzeba parować ich ponownie.
      Informacje o ponownym łączeniu lub rozłączaniu sparowanych urządzeń zawiera poniższy artykuł.

      Jak na nowo podłączyć urządzenie Bluetooth?


      • Do regulacji głośności można używać pilota od telewizora, ale rzeczywista głośność jest inna niż wskazywana na ekranie telewizora. 
        *Pewne modele słuchawek nie dają możliwości regulowania głośności pilotem od telewizora. W takich przypadkach do regulacji głośności należy używać samych słuchawek.
      • W danym momencie do telewizora może być podłączone tylko jedno urządzenie Bluetooth (takie jak słuchawki).