Identyfikator artykułu : 00165889 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Przy próbie użycia funkcji wideo internetowego pojawia się błąd 5004

  Błąd ten może się pojawić, jeśli działanie funkcji „Odśwież zawartość internetową” nie zakończyło się pomyślnie.

  Wykonaj poniższe czynności, aby odświeżyć zawartość internetową.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Wybierz opcję Sieć.
  3. Wybierz opcję Odśwież zawartość internetową.

  Uwaga: Do wyeliminowania tego błędu konieczne może być powtarzanie tych czynności.

  Jeśli pomimo wielokrotnych prób odświeżenia zawartości internetowej problem pozostaje nierozwiązany, wykonaj poniższe dodatkowe czynności:

  1. Przywróć . Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych) .
  2. Przetestuj połączenie sieciowe.
  3. Wykonaj procedurę odświeżania zawartości internetowej.