Identyfikator artykułu : 00155687 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2021

Jak wyłączyć tryb demonstracyjny w telewizorze?

  UWAGA:

  • Niniejszy artykuł dotyczy konkretnych produktów. U dołu tego artykułu dostępny jest wykaz „Produkty, których dotyczą informacje”.
  • Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Wyłącz tryb demonstracyjny w menu ustawień. Aby wyświetlić odpowiednią procedurę, wybierz poniżej rodzaj telewizora.

   

  Telewizory z platformą Android TV:
  (Jak odróżnić telewizor z platformą Android TV od telewizora bez tej platformy)

  Zmień ustawienia opcji Tryb DemoTryb resetowania obrazu na Wył.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół Obrazna pilocie, aby przewinąć zawartość ekranu, po czym wybierz z ekranu HOME (menu głównego) opcję Ustawienia.
   Obraz​​​​​​​
    
  3. Wybierz opcję Ustawienia trybu prezentacji sklepowej w kategorii Preferencje systemowe.
   Obraz
    
  4. Pojawią się ustawienia Tryb DemoTryb resetowania obrazu.
   Obraz
    
  5. Zmień ustawienia opcji Tryb DemoTryb resetowania obrazu na Wył.
   Obraz


  Seria WxxxB i XxxxB:
  Zmień ustawienia opcji Tryb DemoTryb resetowania obrazu na Wył.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję ObrazUstawieniaz ekranu HOME (menu głównego).
   Obraz
    
  3. Wybierz opcję Obraz Preferencje lub Ustawienia systemowe.
   Obraz

   UWAGA:
   • Jeśli w posiadanym modelu telewizora wymagany był wybór opcji Ustawienia systemowe, wybierz teraz Ustawienia ogólne i przejdź do czynności 4.
    Obraz
     
   • Jeśli w posiadanym modelu telewizora wymagany był wybór opcji Preferencje, bezpośrednio przejdź do czynności 4.
     
  4. Wybierz opcję Shop-front Display Setting (Ustawienia wyświetlacza w trybie sklepowym).
   Obraz
    
  5. Pojawią się ustawienia Tryb DemoTryb resetowania obrazu.
   Obraz
    
  6. Wybierz dla opcji Demo Mode (Tryb demonstracyjny) i Picture Reset Mode (Tryb resetowania obrazu) ustawienie Off (Wyłączone).
   Obraz


  Telewizory z serii W5xxD / WD60x_W60xD_WD65x_W65xD / WD75x_W75xD 

  1. Przywróć ustawienia fabryczne. Szczegóły podano w artykule  Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. 
   Po przywróceniu ustawień fabrycznych pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
  2. Podczas konfiguracji początkowej wskaż opcję Home (Dom) na ekranie Location (Lokalizacja).

     Obraz


  Inne modele


  Patrz artykuł poniżej:


  UWAGA: Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu jednego z wyżej wymienionych rozwiązań, należy przeprowadzić reset fabryczny