Identyfikator artykułu : 00227132 / Ostatnia modyfikacja : 20.09.2022Drukowanie

Co to jest eARC i czym różni się od ARC?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  eARC to skrót od Enhanced Audio Return Channel (Ulepszony zwrotny kanał audio). Jest to udoskonalona wersja ARC (zwykłego zwrotnego kanału audio).

  Co to jest zwrotny kanał audio?

  Zanim wprowadzono ARC, do przesyłania dźwięku między wzmacniaczem/soundbarem a telewizorem trzeba było używać przewodu analogowego lub cyfrowego przewodu optycznego. Dziś, dzięki HDMI ARC, potrzebnych jest mniej przewodów.

  Zwrotny kanał audio pozwala przesyłać cyfrowe dane o dźwięku wyłącznie przewodem HDMI. Oznacza to, że przewód HDMI służy do dwukierunkowej transmisji danych audiowizualnych między telewizorem a soundbarem lub wzmacniaczem/amplitunerem wielokanałowym. 

  Ilustracja przykładowego połączenia HDMI ARC.

  Źródło obrazu: hdmi.org

  Co zatem ulepszono w eARC?

  Rozwój technologii dźwięku (takich jak dźwięk obiektowy) pociągnął za sobą konieczność ulepszenia zwrotnego kanału audio, by można nim było przesyłać znacznie więcej informacji.

  Główne różnice między ARCeARC to przepustowośćszybkość. Ulepszona wersja zwrotnego kanału audio ma znacznie większą przepustowość niż jej poprzedniczka. Przepustowość oznacza zakres częstotliwości lub ilość danych przesyłanych w danym momencie. Można ją porównać do rurociągu, przez który może przepływać większa lub mniejsza ilość wody, zależna od średnicy rury.

  Większa przepustowość przekłada się na większą ilość danych, które można przesłać (większa rura). Większa przepustowość oznacza też, że cyfrowy sygnał audio nie musi być poddawany kompresji, przez co jest znacznie bardziej szczegółowy, bogaty i żywy. Kanał eARC pozwala więc uzyskać głębię dźwięku przestrzennego o kinowej jakości przy wykorzystaniu takich formatów, jak DTS X czy DOLBY ATMOS. Ze względu na ograniczenia zwykłego kanału ARC przetwarzanie tych formatów umożliwia tylko eARC.

  Nie martw się jednak, jeśli masz telewizor zgodny z eARC, ale soundbar lub wzmacniacz obsługuje tylko ARC — w takim przypadku również możesz słuchać dźwięku przez zestaw audio. Ograniczona przepustowość uniemożliwi natomiast słuchanie źródłowego dźwięku o maksymalnej przepływności.

  Tabela z porównaniem obsługiwanych funkcji trzech przewodów: optycznego S/PDIF, HDMI i HDMI z kanałem Ethernet.

  Źródło obrazu: hdmi.org

  Jakiego przewodu HDMI należy użyć?

  Nie każdy przewód HDMI pozwala na pełne wykorzystanie potencjału eARC. Przepustowość pewnych przewodów HDMI jest niewystarczająca do przesyłania obrazu filmowego o dużej szybkości klatek i kanałów audio o dużej przepływności. Do obsługi eARC wystarczający będzie przewód HDMI high-speed z kanałem Ethernet, jak również przewody HDMI Ultra-High-Speed nowej generacji. (Używaj tylko atestowanych przewodów z oznaczeniem „HDMI” na opakowaniu).
    

  Zdjęcie przykładowych oznaczeń na opakowaniu atestowanych przewodów HDMI.
  Źródło obrazu: hdmi.org

  Modele zgodne z eARC

  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2022 r.: X80/81/82K, X85/89K, X90/92/93/94K, X95K, A75K, A80/83/84K, A90k, A95K, Z9K series.
  • Telewizory Sony z platformą Google TV z 2021 r.: Serie X80/81/82J, X85/89J, X90/92/93/94J, X95J, A80/83/84J, A90J, Z9J 
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2020 r.: Seria ZH8
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2020 r.: Serie XH90/92*
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2020 r.: Serie XH85, XH95, A8, A9S
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2019 r.: Seria ZG9
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2019 r.: Serie XG85, XG87, XG95, AG9
  • Telewizory Sony z platformą Android TV z 2018 r.: Serie AF9 i ZF9

  Upewnij się, że w telewizorze jest zainstalowane najnowsze dostępne oprogramowanie.