Identyfikator artykułu : 00106598 / Ostatnia modyfikacja : 15.07.2021

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPA)?

Jak połączyć telewizor z komputerem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (klucza WPA).

    Telewizor można bezpośrednio połączyć z urządzeniem z obsługą Wi-Fi Direct/Wi-Fi (np. smartfonem, komputerem), które obsługuje też funkcję kontrolera „push” DLNA. Na telewizorze można na przykład wyświetlać zdjęcia oraz odtwarzać muzykę i wideo. Korzystanie z tej funkcji nie wymaga routera (ani punktu dostępowego) sieci bezprzewodowej.

    WAŻNE:

    • Aby uaktywnić funkcję Wi-Fi Direct, może być konieczna aktualizacja systemu (oprogramowania układowego) laptopa i telewizora do najnowszej wersji.
    • Nie wszystkie produkty Sony obsługują funkcję Wi-Fi Direct.
      Aby się dowiedzieć, czy dany produkt obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, należy się zapoznać z jego danymi technicznymi.
    • W zależności od używanego produktu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
    • W pewnych regionach/krajach niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

    Aby połączyć telewizor z komputerem przez Wi-Fi Direct (klucz WPA):
    1. Włącz w telewizorze tryb Wi-Fi Direct.
      Naciśnij przycisk Home (Strona główna) (MENU) na pilocie → Applications (Aplikacje) → Wi-Fi Direct Mode(Tryb Wi-Fi Direct)

      Image

      Image

    2. W komputerze wybierz Panel sterowania w menu Start.

      Image

    3. Wybierz Sieć i Internet (wybierz opcję Kategoria w ustawieniu Widok według, jeśli nie jest wyświetlona)

      Image

    4. Wybierz Połącz z siecią.

      Image

    5. Wybierz DIRECT-xx-BRAVIA lub SSID wyświetlony na telewizorze TV.

      Image

      Aby sprawdzić SSID i klucz WPA na telewizorze:
      Naciśnij OPTIONS (Opcje) na pilocie i wybierz Manual (Ręcznie) → Other Methods(Inne metody)

      Image

      Wyświetlają się informacje potrzebne do połączenia (SSID i klucz WPA).

    6. Wybierz Połącz.

      Image

    7. Wpisz klucz WPA wyświetlany na telewizorze w oknie Security key (Klucz zabezpieczający) i wybierz OK.
      W kluczu WPA wielkie i małe litery są rozróżniane. Upewnij się, że przepisujesz klucz dokładnie tak, jak jest wyświetlany na telewizorze, z zachowaniem wielkich i małych liter.

      Image


    Możesz też połączyć telewizor z komputerem przez Wi-Fi Direct (WPS PBC)  , jeśli urządzenie obsługuje WPS.