Identyfikator artykułu : 00140773 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2016

Przy próbie włączenia usługi wideo Netflix pojawia się numer kodu błędu.

    Numery kodu błędu, np. 60, 102, 200, 300 i 600, wskazują, że usługa wideo Netflix jest obecnie niedostępna. W takim przypadku należy spróbować ją włączyć w późniejszym czasie.

    Jeśli powyższe błędy będą się powtarzać, należy poszukać w witrynie Netflix Help Center dodatkowych informacji pomocnych w nawiązywaniu połączenia z usługą Netflix.