Identyfikator artykułu : 00184743 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie przewodowe) Diagnostyka połączenia zwraca wynik OK, Niepowodzenie, Niepowodzenie

  Po wykonaniu diagnostyki sieci telewizor może nie łączyć się z Internetem, a diagnostyka sieci może zwracać następujące wyniki:

  • Połączenie fizyczne: OK
  • Dostęp lokalny: Niepowodzenie
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności. Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan połączenia z siecią.

  1. Upewnij się, że przewód LAN jest starannie podłączony do telewizora i routera.

   Połączenie LAN z telewizorem

  2. Podłącz przewód LAN do innego portu LAN routera.

   UWAGA: Jeśli problem zostanie rozwiązany, jego przyczyną było połączenie przewodem LAN lub port routera.

  3. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem kablowy lub router. W tym celu wyłącz je i na 2 minuty odłącz od nich zasilanie.
  4. Kolejno podłącz przewody zasilające modemu i routera.
  5. Podłącz przewód zasilający telewizora, włącz zasilanie i wykonaj diagnostykę połączenia.

  Jeśli pojawiają się inne wyniki diagnostyki, wypróbuj indywidualne rozwiązanie: