Identyfikator artykułu : 00184701 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie bezprzewodowe) Diagnostyka połączenia zwraca wynik Niedostępne (or Niepowodzenie), Niepowodzenie, Niepowodzenie

  Po wykonaniu diagnostyki sieci telewizor może nie łączyć się z Internetem, a diagnostyka sieci może zwracać następujące wyniki:

  • Urządzenie bezprzewodowe: Niepowodzenie
  • Dostęp lokalny: Niepowodzenie
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  Router nie jest podłączony do telewizora

  Obraz

  Podłączanie telewizora do łącza sieciowego

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności. Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan połączenia z siecią:

  Telewizory wprowadzone na rynek w 2014 r.:

  1. Sprawdź, czy włączona jest wbudowana funkcja sieci bezprzewodowej.
   1. Wybierz opcję Ustawienia.
   2. Wybierz opcję Sieć.
   3. Wybierz opcję Wbudowane Wi-Fi.
   4. Wybierz opcję Włącz.
  2. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania  telewizora.

  Telewizory z platformą Android TV:

  1. Upewnij się, że włączona jest wbudowana funkcja sieci bezprzewodowej.
   1. Naciśnij przycisk Home.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Na ekranie Ustawienia, w kategorii SIEĆ I AKCESORIA, wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
   5. Wybierz opcję Wbudowane Wi-Fi.
   6. Wybierz opcję Włącz.
  2. Wykonaj  resetowanie przez odłączenie zasilania telewizora.

  Spróbuj zresetować router.

  1. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem i router. W tym celu wyłącz je i na 2 minuty odłącz od nich zasilanie.
  2. Z powrotem podłącz przewody zasilające: najpierw modemu, a potem routera.
  3. Podłącz przewód zasilający telewizora, włącz zasilanie i wykonaj diagnostykę połączenia.

  Użycie adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100:

  1. Odłącz adapter UWA-BR100 od telewizora.
  2. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania  telewizora.
  3. Zweryfikuj działanie portu USB telewizora, podłączając do niego inne urządzenie pamięci masowej USB.
   UWAGA: Jeżeli okaże się, że nie działa port USB w telewizorze, może być konieczna naprawa w serwisie.
  4. Podłącz adapter UWA-BR100 do telewizora.
  5. Wykonaj diagnostykę sieci.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, konieczna może być wymiana adaptera UWA-BR100.