Identyfikator artykułu : 00184705 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie bezprzewodowe) Diagnostyka połączenia zwraca wynik znal. (lub OK), Niepowodzenie, Niepowodzenie

  Po wykonaniu diagnostyki sieci telewizor może nie łączyć się z Internetem, a diagnostyka sieci może zwracać następujące wyniki:

  Obraz

  • Urządzenie bezprzewodowe: znal. lub OK
  • Dostęp lokalny: Niepowodzenie
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  Wykonaj poniższą procedurę, aby rozwiązać problem:

  1. Zweryfikuj działanie łącza, łącząc się z Internetem z komputera lub podobnego urządzenia.

   UWAGA: Jeśli inne urządzenia również nie łączą się przez sieć bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą Internetu (ISP).

  2. Upewnij się, że wskazywana jest nazwa sieci (SSID) routera bezprzewodowego.
  3. Upewnij się, że hasło (klucz zabezpieczeń) jest wpisane bez błędu. W kluczu zabezpieczeń sieci rozróżniana jest wielkość liter.

  Przykłady pomyłek:

  • I (wielka litera i), l (mała litera L) oraz 1 (cyfra jeden)
  • 0 (cyfra zero) i O (wielka litera o)
  • d (mała litera D) i b (mała litera B)
  • 9 (cyfra dziewięć) i q (mała litera Q)

  UWAGA: Alternatywną metodą łączenia się z siecią jest użycie przycisku WPS. Dalsze informacje zawiera poniższy artykuł.

  Co to jest WPS i jak użyć przycisku WPS, aby bezprzewodowo połączyć z siecią telewizor, odtwarzacz Blu-ray Disc lub inne urządzenie współpracujące z Internetem.

  1. Wykonaj diagnostykę sieci.

  Jeśli diagnostyka zwraca inny wynik, można skorzystać z dodatkowych rozwiązań: