Identyfikator artykułu : 00184715 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie bezprzewodowe) Diagnostyka połączenia zwraca wynik znal. (lub OK), OK, Niepowodzenie

  Po wykonaniu diagnostyki sieci telewizor może nie łączyć się z Internetem, a diagnostyka sieci może zwracać następujące wyniki:

  Obraz

  • Urządzenie bezprzewodowe: znal. lub OK
  • Dostęp lokalny: OK
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  Wykonaj poniższą procedurę, aby rozwiązać problem:

  WAŻNE:

  • Połączenie telefoniczne z Internetem nie jest obsługiwane.
  • Połączenie za pośrednictwem serwera proxy nie jest obsługiwane.
  • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, takie jak wirtualna sieć prywatna (VPN) lub połączenie PPPoE, nie są obsługiwane.
  • W razie potrzeby wyłączenia zapory routera należy skontaktować się z jego producentem.
  1. Zweryfikuj działanie łącza, łącząc się z Internetem z komputera lub podobnego urządzenia.

   UWAGA: Jeśli inne urządzenia również nie łączą się przez sieć bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą Internetu (ISP).

  2. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem kablowy lub router. W tym celu wyłącz je i na 2 minuty odłącz od nich zasilanie.
  3. Podłącz przewody zasilające modemu i routera.
  4. Zresetuj telewizor przez odłączenie zasilania.
  5. Wykonaj diagnostykę sieci.

  Jeśli diagnostyka zwraca inny wynik, można skorzystać z dodatkowych rozwiązań: