Identyfikator artykułu : 00184736 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022Drukowanie

(Połączenie przewodowe) Diagnostyka połączenia zawsze informuje o niepowodzeniu

  Po wykonaniu diagnostyki sieci mogą się pojawić następujące wyniki:

  • Połączenie fizyczne: Niepowodzenie
  • Dostęp lokalny: Niepowodzenie
  • Dostęp do Internetu: Niepowodzenie

  UWAGA: Przewód LAN może być nieprawidłowo podłączony do telewizora lub telewizor nie rozpoznaje przewodu LAN.

  Obraz

  Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższą procedurę. Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan połączenia z siecią.

  1. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem kablowy lub router. W tym celu wyłącz je i na 2 minuty odłącz od nich zasilanie.
  2. Podłącz przewody zasilające modemu i routera.
  3. Podłącz przewód zasilający telewizora i włącz zasilanie.
  4. Wykonaj diagnostykę połączenia w następujących modelach telewizorów:

   Telewizory z 2014 r.:

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu telewizora.
   3. Wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
   5. Wybierz opcję Ustawienia sieci przewodowej.
   6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

   Telewizory z platformą Android TV:

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. W kategorii Ustawienia wybierz opcję Pomoc.
   4. W kategorii Pomoc wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego.

  5. Zweryfikuj działanie łącza. W tym celu odłącz przewód sieci Ethernet od telewizora i spróbuj połączyć się z Internetem z komputera lub podobnego urządzenia.
  6. Przeprowadź próbę z użyciem innego, działającego przewodu LAN.

   UWAGA: Jeśli problem zostanie rozwiązany, uszkodzony jest przewód LAN.

  7. Podłącz przewód LAN do innego portu LAN routera.

   UWAGA: Jeśli problem zostanie rozwiązany, jego przyczyną było połączenie przewodem LAN lub port routera.

  Jeśli pojawiają się inne wyniki diagnostyki, wypróbuj indywidualne rozwiązanie: