Identyfikator artykułu : 00184755 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2023Drukowanie

Nie można podłączyć telewizora z platformą Android TV do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci

  WAŻNE: Ta odpowiedź dotyczy telewizorów z platformą Android TV. W przypadku telewizorów bez platformy Android TV należy zapoznać się z artykułem Nie mozna podlaczyc telewizora (bez platformy Android TV) do Internetu: jak wykonac diagnostyke sieci  Spis treści

  Pamiętaj, że...
  Wykonywanie diagnostyki sieci
  Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieci  Pamiętaj, że...

  • Połączenie telefoniczne z Internetem nie jest obsługiwane.
  • Połączenie za pośrednictwem serwera proxy nie jest obsługiwane.
  • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, takie jak wirtualna sieć prywatna (VPN) lub połączenie PPPoE, nie są obsługiwane.
  • W razie potrzeby wyłączenia zapory routera należy skontaktować się z jego producentem.
  • Jeśli na ikonie sieci na głównym ekranie telewizora z platformą Android TV pojawia się wykrzyknik (!), zapoznaj się z poniższym artykułem.  Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie polaczenia. (Telewizor z platforma Android TV)


  Wykonywanie diagnostyki sieci

  UWAGA: Jeśli telewizor jest podłączony przez Wi-Fi, upewnij się, że opcja Wbudowane Wi-Fi jest ustawiona na Włącz.
  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  5. Wybierz opcję Wbudowane Wi-Fi i zmień jej ustawienie na Włącz.

  Aby przeprowadzić diagnostykę sieci, wykonaj poniższą procedurę.

  • Zawartość menu zależy od modelu.
  • Zamieszczone poniżej przykłady pochodzą z modeli z platformą Android TV z 2017 r.
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
   Obraz
    
  4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   Obraz
    
  5. Wybierz opcję Stan sieci.
   Obraz
    
  6. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
   Obraz
    
  7. Z ekranu Czy chcesz sprawdzić połączenie? wybierz opcję TAK.
   Obraz
    
  8. Rozpocznie się diagnostyka połączenia. Po chwili pojawią się wyniki łączenia.
   O stanie połączenia z siecią informują trzy elementy wyświetlane w wynikach łączenia. Wybierz odpowiednie rozwiązanie z poniższej tabeli.
   Poniżej zamieszczono przykładowe ekrany przedstawiające wyniki łączenia.
    
   ObrazObraz

   [A]: Jeśli w wynikach łączenia pojawia się [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

   • Przypadek 1: Jeśli użytkownik nie zmieni ustawień na powodujące wybór [IPv6], telewizor automatycznie łączy się przez [IPv4]. W takim przypadku należy sprawdzić wyniki dla [IPv4: xxxxx].
  ObrazObrazUrz. bezprzewodowe w TV: znal.
  Dostęp lokalny: OK
  Dostęp do Internetu: OK
   • Przypadek 2: Jeśli wybrane są ustawienia, które powodują użycie [IPv6], należy sprawdzić wyniki dla [IPv6: xxxxx].
  ObrazObrazUrz. bezprzewodowe w TV: znal.
  Dostęp lokalny: OK
  Dostęp do Internetu: OK 


  UWAGA: W przypadku korzystania z konwertera bezprzewodowej sieci LAN (urządzenia podłączanego do telewizora przewodem LAN) należy zapoznać się z wynikami dla połączenia przewodowego w poniższej tabeli.


  Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieci

  Wybierz rozwiązania odpowiednio do wyniku diagnostyki sieci.

  • Przykład:
   Rozwiązaniem, które odpowiada sytuacji [A], Przypadek 1 w powyższych przykładach wyników połączeń jest Rozwiązanie 4. Dla sytuacji [B] (znal./OK/Niepowodzenie) należy wybrać Rozwiązanie 3.
    
     

   Wyniki łączenia

   Urz. bezprzewodowe w TVNiepowodzenieznal.
   (lub OK)
   znal.
   (lub OK)
   znal.
   (lub OK)
   Połączenie kablowe
   Dostęp lokalnyNiepowodzenieNiepowodzenieOKOK
   Dostęp do InternetuNiepowodzenieNiepowodzenieNiepowodzenieOK
   RozwiązanieŁączność bezprzewodowaRozwiązanie 1 Rozwiązanie 2 Rozwiązanie 3 Rozwiązanie 4
   Połączenie kabloweRozwiązanie 5 Rozwiązanie 6 Rozwiązanie 7 Rozwiązanie 8