Identyfikator artykułu : 00164691 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania z klawiatury ekranowej

  UWAGA: Nie wszystkie telewizory są wyposażone w kolorowe przyciski. Aby sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w kolorowe przyciski, zapoznaj się z jego danymi technicznymi lub dostarczoną z nim instrukcją obsługi.

  Obraz

  Obraz

  Przy wprowadzaniu klucza zabezpieczeń sieci domowej lub korzystaniu z przeglądarki internetowej kolorowe przyciski pozwalają wykonywać następujące działania:

  WAŻNE: Kolory przycisków zależą od modelu i regionu.

  A/a Ten przycisk umożliwia przełączanie między małymi i wielkimi literami.
  Kasowanie / Backspace Ten przycisk pozwala kasować litery, cyfry i symbole.
  Input Mode Ten przycisk pozwala zmienić język wprowadzania.
  ABC Ten przycisk pozwala kasować wybrać litery, cyfry lub symbole.