Identyfikator artykułu : 00084038 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2023Drukowanie

Jak użyć funkcji Wi-Fi Direct w telefonie iPhone

  UWAGI:

  • Upewnij się, że telewizor jest podłączony do szybkiego łącza internetowego i odpowiednio skonfigurowany.
  • Upewnij się, że w urządzeniu Sony zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware). Aktualizacje są dostępne za pośrednictwem menu Sieć telewizora.
  • W przypadku telewizorów Wi-Fi Ready przed wykonywaniem czynności opisanych w tym rozwiązaniu wymagane jest podłączenie adaptera USB sieci bezprzewodowej UWA-BR100.

  Aby przygotować funkcję Wi-Fi Direct do użycia, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz tryb Wi-Fi Direct w telewizorze BRAVIA.
   Szczegółowa procedura jest zamieszczona w poniższych artykułach.
   Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze z platformą Android TV i jak używać jej z innym obsługującym ją urządzeniem.
   Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze i jak jej używać.  (Modele z roku 2015 i 2016 inne niż Android TV)
   Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze z 2014 r. i jak jej używać.
   Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze z 2013 r. i jak jej używać.

  2. Nawiąż połączenie z telefonem iPhone.
   1. Pozostaw na telewizorze ekran z kluczem WPA (hasłem), które należy wprowadzić do telefonu iPhone.

    Obraz

   2. Wybierz opcję Wi-Fiustawieniach telefonu iPhone, aby włączyć sieć Wi-Fi.

    Obraz

   3. Dotknij opcję Direct-xx-BRAVIA na ekranie telefonu iPhone, aby wyświetlić ekran wprowadzania hasła.
    Wprowadź klucz WPA (hasło) z ekranu telewizora, po czym dotknij opcji Połącz.

    Obraz

   4. Zaczekaj kilka minut na nawiązanie połączenia i pojawienie się ekranu Ustawienia.
    Jeśli obok nazwy sieci (SSID) po stronie telefonu iPhone wyświetlany jest znak zaznaczenia, a po stronie telewizora linia przerywana, połączenie zostało nawiązane w normalny sposób.

    Obraz

  UWAGA: Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, ponownie spróbuj wykonać powyższe czynności, upewniając się, że hasło WPA jest wpisywane bez błędu.

  Po takim przygotowaniu do pracy możliwe staje się współużytkowanie multimediów między telefonem iPhone a urządzeniem Sony zgodnym z Wi-Fi Direct. W tym celu należy użyć oprogramowania iMediaShare , oprogramowania DiXiM  lub innych aplikacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje o konkretnych aplikacjach Wi-Fi na telefon iPhone, należy odwiedzić stronę internetową firmy Apple lub skontaktować się ze sprzedawcą telefonu iPhone.