Identyfikator artykułu : 00168180 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021

Brak dźwięku, gdy odtwarzacz Blu-ray Disc™ jest podłączony przez łącze HDMI

  WAŻNE: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i zestawy kina domowego obsługują łącze HDMI. Informacji, czy posiadany produkt Sony ma funkcję HDMI, należy szukać w jego danych technicznych.

  Problem może być spowodowany zbyt małym poziomem głośności lub wyciszeniem dźwięku w podłączonym telewizorze lub zestawie muzycznym. Może również wystąpić przy niewłaściwych ustawieniach wyjściowego dźwięku w odtwarzaczu Blu-ray Disc.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Spróbuj zwiększyć głośność lub wyłączyć funkcję wyciszenia dźwięku w podłączonym telewizorze bądź zestawie muzycznym.
  2. Upewnij się, że w podłączonym urządzeniu wybrane jest właściwe wejście.
  3. Wybierz właściwe ustawienie wyjścia audio HDMI. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie odtwarzacza Blu-ray Disc.
   2. Przyciskami ze strzałką w lewo lub w prawo wskaż ikonę png59781.png.
   3. Przyciskami ze strzałką w górę lub w dół wskaż opcję Audio Settings (Ustawienia dźwięku).
   4. Wybierz opcję Audio (HDMI) (Dźwięk (HDMI)).
   5. Naciśnij przycisk png59771.png.
   6. Wybierz ustawienie Auto (Automat.) lub 2ch PCM (2 kanały PCM).

    WAŻNE: 2-kanałowy dźwięk PCM należy wybierać tylko wtedy, gdy podłączony telewizor lub amplituner wielokanałowy nie obsługują technologii Dolby Digital lub DTS. W przeciwnym mogą wystąpić zakłócenia lub brak dźwięku.

   7. Naciśnij przycisk ENTER.
   8. Wybierz opcję BD Audio Mix (Miksowanie dźwięku BD).
   9. Naciśnij przycisk ENTER.
   10. Wybierz ustawienie Off (Wył.).
   11. Naciśnij przycisk ENTER.

    UWAGA:  Ustawienie opcji BD Audio Mix (Miksowanie dźwięku BD) należy zmienić na On (Wł.) tylko przy słuchaniu takich danych audio, jak dźwięki przycisków i komentarze.

   12. Naciśnij przycisk TOP MENU, aby rozpocząć normalne użytkowanie.

  UWAGA: Jeśli używasz telewizora BRAVIA jako monitora, zmień ustawienie wyjścia na głośniki na AV AMP.