Identyfikator artykułu : 00081942 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2018

Co to jest funkcja Wi-Fi Direct?

  Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia odtwarzanie muzyki, obrazów i filmów z urządzeń takich jak laptop, tablet lub telefon komórkowy bezpośrednio na ekranie kompatybilnego telewizora bez potrzeby nawiązywania połączenia przez sieć domową. Przewody, bezprzewodowy punkt dostępu lub bezprzewodowy router sieciowy są zbędne.

  Sprawdzanie, czy urządzenie obsługuje funkcję Wi-Fi Direct. Można też sprawdzić dane techniczne produktu zamieszczone na stronie pomocy technicznej Sony lub zawarte w Instrukcji obsługi.

  Już teraz można dowiedzieć się, w jaki sposób podłączyć laptop, tablet lub telefon komórkowy do telewizora BRAVIA, korzystając z funkcji Wi-Fi Direct.

  Należy pamiętać o tym, że:

  • telewizor, laptop i telefon komórkowy mogą wymagać zainstalowania najnowszego uaktualnienia oprogramowania wbudowanego, aby funkcja Wi-Fi Direct została aktywowana.
  • Niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od używanego produktu lub regionu/kraju.