Identyfikator artykułu : 00084705 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Sporadyczny brak zasilania lub brak możliwości włączenia telewizora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Brak zasilania telewizora lub sporadyczny brak dopływu prądu może wynikać z poluzowania wtyczki, co przedstawia poniższa ilustracja.

Poluzowana wtyczka przewodu zasilania prądem stałym

 

Należy się upewnić, że wtyczka zasilania prądem stałym zasilacza sieciowego jest prawidłowo i całkowicie włożona do gniazda w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Prawidłowo podłączona wtyczka zasilania prądem stałym

 

WAŻNE: To rozwiązanie jest zależne od modelu i dotyczy wyłącznie poniższych modeli.

KDL-32W705B, KDL-32W706B
KDL-40W605B
KDL-42W705B, KDL-42W706B
KDL-42W805B, KDL-42W815B, KDL-42W828B, KDL-42W829B
KDL-48W585B
KDL-48W605B
KDL-50W705B, KDL-50W706B
KDL-50W805B, KDL-50W815B, KDL-50W828B, KDL-50W829B
KDL-55W805B
KDL-55W815B
KDL-55W828B, KDL-55W829B