Identyfikator artykułu : 00084705 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Sporadyczny brak zasilania lub brak możliwości włączenia telewizora

  Brak zasilania telewizora lub sporadyczny brak dopływu prądu może wynikać z poluzowania wtyczki, co przedstawia poniższa ilustracja.

  Poluzowana wtyczka przewodu zasilania prądem stałym

   

  Należy się upewnić, że wtyczka zasilania prądem stałym zasilacza sieciowego jest prawidłowo i całkowicie włożona do gniazda w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

  Prawidłowo podłączona wtyczka zasilania prądem stałym

   

  WAŻNE: To rozwiązanie jest zależne od modelu i dotyczy wyłącznie poniższych modeli.

  KDL-32W705B, KDL-32W706B
  KDL-40W605B
  KDL-42W705B, KDL-42W706B
  KDL-42W805B, KDL-42W815B, KDL-42W828B, KDL-42W829B
  KDL-48W585B
  KDL-48W605B
  KDL-50W705B, KDL-50W706B
  KDL-50W805B, KDL-50W815B, KDL-50W828B, KDL-50W829B
  KDL-55W805B
  KDL-55W815B
  KDL-55W828B, KDL-55W829B