Identyfikator artykułu : 00161874 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017

Jak za pomocą funkcji kopii lustrzanej ekranu wyświetlić na telewizorze obraz z komputera z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wyświetlić na telewizorze obraz z komputera, można użyć funkcji kopii lustrzanej ekranu.

UWAGA:

 • To rozwiązanie dotyczy tylko komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.
 • Upewnij się, że komputer obsługuje funkcję Miracast.

Aby wyświetlić na telewizorze obraz z komputera, wykonaj następujące czynności:

Po stronie telewizora Sony:

 1. Używając dostarczonego pilota,
  • Dla modeli na rok 2014.
   1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie.
   2. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana).
  • Dla modeli na rok 2015.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Screen mirroring (Kopia lustrzana) w kategorii Apps (Aplikacje).

   UWAGA: Upewnij się, że opcja Built-in Wi-Fi (Wbudowana sieć Wi-Fi) w telewizorze jest ustawiona na On (Włącz).

Po stronie komputera:

 1. Zmień ustawienie Wi-Fi kompatybilnego komputera na On (Włącz).
 2. Kliknij przycisk Start i w wyświetlonym menu Start kliknij opcję Settings (Ustawienia).

  UWAGA: W celu wyświetlenia ekranu Settings (Ustawienia) można także nacisnąć kombinację klawiszy Logo Windows + I.

 3. W oknie Settings (Ustawienia) kliknij opcję Devices (Urządzenia).
  Podłączone urządzenie
 4. Kliknij opcję Connected devices (Podłączone urządzenia) w lewej kolumnie ekranu Devices (Urządzenia).
 5. W grupie Add devices (Dodaj urządzenia) na ekranie Connected devices (Podłączone urządzenia) kliknij ikonę + (plus) obok opcji Add a device (Dodaj urządzenie).
  Obraz
 6. Wybierz symbol modelu telewizora, który chcesz dodać.