Identyfikator artykułu : 00145243 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2022Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z obrazem i ekranem telewizora

Na ekranie widać linie lub podwójne obrazy; obraz jest zamazany, za jasny, za ciemny lub wyświetlany w dziwnych kolorach.

  Spróbuj rozwiązać problem, wybierając odpowiedni temat:

  Przed rozpoczęciem

  Główne tematy:

  Aby przejść do odpowiedniego akapitu, kliknij lub stuknij link:

  1. Linie na ekranie
  2. Nieostry obraz
  3. Podwójne obrazy
  4. Nieprawidłowe wyświetlanie
  5. Problemy z kontrastem (zbyt duża lub zbyt mała jasność)
  6. Szary ekran
  7. Dziwne kolory na ekranie
  8. Podstawowe punkty do sprawdzenia w przypadku problemów z obrazem (linie / zamazanie / dziwne kolory) z urządzenia audiowizualnego
  9. Inne problemy z ekranem

  1. Linie na ekranie (pionowe/poziome, pasy)

  Grafika przedstawiająca objaw

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Jeśli problem występuje na ekranie menu

  Przykłady:
  Problem linii na ekranie menu głównego

  Podejrzenie problemu z telewizorem. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Ponownie uruchom telewizor i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Po odłączeniu telewizora od zasilania odczekaj 30 sekund.
   3. Z powrotem podłącz przewód zasilający, włącz telewizor i sprawdź jego stan.
  2. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  3. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  Jeśli problem występuje poza ekranem menu

  Problemy mogą dotyczyć źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.
  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli problem dotyczy tylko określonego kanału lub stacji telewizyjnej, może to być spowodowane problemem z nadawanym sygnałem. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z dostawcą usługi.
  • Jeśli problemy występują, gdy telewizor i urządzenie audiowizualne są połączone przewodem analogowym (kompozytowym lub komponentowym) lub przewodem HDMI, przed przejściem do dalszych kroków zapoznaj się z następującą częścią tego artykułu: Problemy z obrazem (linie / zamazanie / dziwne kolory) z urządzenia audiowizualnego
  1. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne lub zasilane z baterii, które mogą wytwarzać zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF).
  3. Jeśli używana jest antena, przyczyną powstawania „duszków” w obrazie mogą być odbicia sygnału od pobliskich wysokich budynków.
   Spróbuj skierować antenę w inną stronę lub przenieść ją w inne miejsce.
  4. Spróbuj podłączyć przewód zasilający do innego gniazda elektrycznego i/lub do urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami.
   Objawy te mogą występować, gdy gniazdko sieci energetycznej jest nieprawidłowo okablowane lub nie dostarcza właściwego napięcia.
   W przypadku korzystania z urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami lub przedłużacza problemy mogą dotyczyć także tych elementów.

  (Powrót do góry)


  2. Nieostry obraz (nieostry, zamglony, wyblakły)

  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Jeśli problem występuje na ekranie menu

  Przykład:
  Nieostry ekran głównego menu

  Podejrzenie problemu z telewizorem.
  Uwaga: Jeśli urządzenie jest używane w zimnym miejscu, na ekranie mogą być widoczne smugi lub też obraz może być ciemny. Ten objaw nie oznacza usterki i ustępuje po przywróceniu normalnej temperatury.

  1. Ponownie uruchom telewizor i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Po odłączeniu telewizora od zasilania odczekaj 30 sekund.
   3. Z powrotem podłącz przewód zasilający, włącz telewizor i sprawdź jego stan.
  2. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  3. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora. Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać aktualizację oprogramowania.
  4. Wyczyść ekran telewizora. Zapoznaj się z artykułem Jak dbać o ekran LCD.
  5. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  Jeśli problem występuje na ekranie innym niż menu

  Problemy mogą dotyczyć ustawień telewizora, źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.

  Uwaga: Jeśli problemy występują, gdy telewizor i urządzenie audiowizualne są połączone przewodem analogowym (kompozytowym lub komponentowym) lub przewodem HDMI, przed przejściem do dalszych kroków zapoznaj się z następującą częścią tego artykułu: Problemy z obrazem (linie / zamazanie / dziwne kolory) z urządzenia audiowizualnego

  1. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  2. W przypadku telewizorów z funkcją Motionflow wybierz opcję Standardowa lub Wył.
  3. Jeśli używana jest antena, przyczyną powstawania „duszków” w obrazie mogą być odbicia sygnału od pobliskich wysokich budynków.
   Zalecane jest ustawienie kierunku i przemieszczenie anteny.
  4. Jakość uzyskiwana z płyt nagranych na domowych nagrywarkach DVD często różni się w wyniku różnych ustawień jakości.
   Jakość obrazu z taśm VHS często jest znacznie niższa niż z innych źródeł. Do typowych objawów należy ziarnisty i rozmyty obraz.
  5. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

  (Powrót na początek)


  3. Podwójne obrazy (odbicia)

  1. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  2. Zapoznaj się z artykułem Telewizor podwójnie wyświetla obraz [English].

  (Powrót na początek)


  4. Nieprawidłowe wyświetlanie

  1. Zapoznaj się z artykułem Przy braku sygnału wejściowego lub podczas wyświetlania bardzo ciemnych scen ekran wydaje się zamglony lub pojawiają się na nim białe cienie albo jasne punkty.
  2. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .

  (Powrót do góry)


  5. Problemy z kontrastem (zbyt duża lub zbyt mała jasność)

  Jeśli problem z obrazem dotyczy Jasności lub Kontrastu, spróbuj wykonać poniższe czynności.

  1. Zmień ustawienia telewizora, korzystając z następujących artykułów:
  2. Zresetuj telewizor.
  3. Wykonaj aktualizację oprogramowania.
  4. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora:

  (Powrót do góry)


  6. Szary ekran

  Jeśli ekran staje się szary w czasie oglądania programu telewizyjnego, spróbuj wykonać poniższe czynności.

  1. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  2. Zresetuj telewizor. Szczegółowe informacje o resetowaniu podano poniżej, w części „Najczęstsze pytania”.
   Telewizory z platformą Android TV i Google TV: Jak zresetować telewizor z platformą Android TV / Google TV?
   Inne telewizory: Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji. Szczegóły podano w artykule Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

  (Powrót na początek)


  7. Dziwne kolory na ekranie (solaryzacja, brak kolorów, wyblakłe kolory, mieszanie/rozlewanie się kolorów)


  Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran menu telewizora.

  Jeśli problem występuje na ekranie menu

  Przykład:
  Ekran głównego menu w dziwnych kolorach

  Podejrzenie problemu z telewizorem. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Zmień ustawienia kolorystyki obrazu, korzystając z następujących artykułów:
  2. Jeśli telewizor został wyposażony w funkcję resetowania ustawień obrazu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować ustawienia.
   1. Naciśnij przycisk HOME lub MENU na pilocie.
   2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje UstawieniaObraz i dźwięk, Obraz i wyświetlanie lub WyświetlanieObraz lub Ustawienia obrazuUstawienia zaawansowaneResetuj.
    • Wybierz opcje UstawieniaWyświetlanieObrazResetuj.
    • Wybierz opcje UstawieniaUstawienia systemoweObrazResetuj.
     Uwaga: Jeśli pilot ma przycisk Option, możesz zresetować ustawienia przez naciśnięcie przycisku Option na pilocie i wybierając Obraz lub Tryb obrazuResetuj.
  3. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  4. Ponownie uruchom telewizor i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
   1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający.
   2. Po odłączeniu telewizora od zasilania odczekaj 30 sekund.
   3. Z powrotem podłącz przewód zasilający, włącz telewizor i sprawdź jego stan.
  5. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora. Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać aktualizację oprogramowania.
  6. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  Jeśli problem występuje poza ekranem menu

  Problemy mogą dotyczyć ustawień telewizora, źródła nadawanego sygnału, odbiornika kablowego/satelitarnego, urządzenia IPTV lub innych urządzeń, takich jak odtwarzacz DVD.

  Uwaga: Jeśli problemy występują, gdy telewizor i urządzenie audiowizualne są połączone przewodem analogowym (kompozytowym lub komponentowym) lub przewodem HDMI, przed przejściem do dalszych kroków zapoznaj się z następującą częścią tego artykułu: Problemy z obrazem (linie / zamazanie / dziwne kolory) z urządzenia audiowizualnego

  1. Jeśli telewizor ma funkcję resetowania ustawień obrazu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować ustawienia.
   1. Naciśnij przycisk HOME lub MENU na pilocie.
   2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
    • Wybierz opcje UstawieniaObraz i dźwięk, Obraz i wyświetlanie lub WyświetlanieObraz lub Ustawienia obrazuUstawienia zaawansowaneResetuj.
    • Wybierz opcje UstawieniaEkranObrazResetuj.
    • Wybierz opcje UstawieniaUstawienia systemoweObrazResetuj.
     Uwaga: Jeśli pilot ma przycisk Option, możesz zresetować ustawienia przez naciśnięcie przycisku Option na pilocie i wybierając Obraz lub Tryb obrazuResetuj.
  2. Sprawdź, czy przewód jest starannie podłączony do telewizora i urządzenia. Upewnij się, że nie jest obluzowany.
  3. Zastąp obecnie używany przewód innym i sprawdź, czy poprawi to sytuację.
  4. Użyj innego gniazda wejściowego telewizora.
   1. Podłącz urządzenie do innych gniazd wejściowych telewizora.
   2. Naciśnij przycisk wyboru wejścia na pilocie od telewizora, wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie, i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.
  5. Podłącz do tego samego gniazda wejściowego telewizora inne urządzenie audiowizualne i sprawdź, czy urządzenie to również powoduje problemy.
  6. Jeśli używana jest antena, przyczyną powstawania „duszków” w obrazie mogą być odbicia sygnału od pobliskich wysokich budynków.
   Zalecane jest ustawienie kierunku i przemieszczenie anteny.
  7. Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne lub zasilane z baterii, które mogą wytwarzać zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF).
  8. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  9. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora:

  (Powrót na początek)


  8. Podstawowe punkty do sprawdzenia w przypadku problemów z obrazem (linie / zamazanie / dziwne kolory) z urządzenia audiowizualnego

  Zamieszczone poniżej rozwiązania dotyczą problemów przy łączeniu telewizora z urządzeniem audiowizualnym przy użyciu przewodu analogowego (kompozytowego lub komponentowego) lub przewodu HDMI.

  1. Sprawdź, czy w telewizorze wybrane jest wejście odpowiadające podłączonemu urządzeniu
   Sprawdź, czy telewizor i podłączone urządzenie audiowizualne (na przykład odtwarzacz Blu-ray) są włączone. Naciśnij przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora i wybierz wejście właściwe dla podłączonego urządzenia. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz.
  2. Sprawdź, czy przewód jest starannie podłączony do telewizora i urządzenia
   Przyczyną niewłaściwego odtwarzania dźwięku/obrazu przez telewizor może być obluzowanie się przewodu podłączonego do gniazda urządzenia lub telewizora.
  3. Jeśli masz zapasowy przewód, sprawdź, czy przyczyną problemu jest przewód połączeniowy
   Wymień obecnie używany przewód i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.
  4. Użyj do połączenia innego gniazda wejściowego telewizora i sprawdź, czy przyczyną tego problemu jest gniazdo wejściowe telewizora
   Podłącz przewód do innego gniazda wejściowego telewizora. Przykład: Przewód jest obecnie podłączony do gniazda wejścia komponentowego 1. → Podłącz przewód do gniazda wejścia komponentowego 2. Naciśnij przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora i wybierz wejście właściwe dla gniazda wejściowego użytego w czynności 1. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz.
  5. Podłącz do telewizora inne urządzenie audiowizualne i sprawdź, czy przyczyną problemów jest podłączone urządzenie audiowizualne
   Jeśli dysponujesz innym urządzeniem audiowizualnym, podłącz je do tego samego wejścia telewizora, do którego podłączone było pierwsze z urządzeń. Sprawdź, czy na telewizorze pojawia się obraz

  (Powrót na początek)


  9. Inne problemy z ekranem

  1. Jeśli telewizor ma funkcję Automatyczna diagnostyka, wykonaj testy Automatyczna diagnostyka. Szczegóły podano w następującym artykule: Jak używać funkcji Automatyczna diagnostyka .
  2. Jeśli połączenie telewizora z Internetem jest aktywne i stabilne, zainstaluj najnowsze oprogramowanie telewizora. Zapoznaj się z artykułem Jak wykonać aktualizację oprogramowania.
  3. Wyczyść ekran telewizora. Zapoznaj się z artykułem Jak dbać o ekran LCD.
  4. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności objaw nie ustąpi, produkt może wymagać naprawy.

  (Powrót na początek)