Identyfikator artykułu : 00264487 / Ostatnia modyfikacja : 18.08.2021Drukowanie

Brak dostępu do aplikacji IPTV i pojawianie się kodu błędu podczas aktualizacji oprogramowania (22 czerwca 2021 r.)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł pomaga rozwiązać problem objawiający się brakiem dostępu do aplikacji IPTV w telewizorze (z serii WE6, WE7 lub XE70) i pojawianiem się kodu błędu podczas aktualizacji oprogramowania

  Przed rozpoczęciem

  Zacznij od sprawdzenia, czy występuje jeden lub więcej z poniższych objawów:

  • Po uruchomieniu serwisu IPTV niespodziewanie zniknęły serwisy z grupy Wszystkie aplikacje.
  • Po uruchomieniu serwisu IPTV pojawia się Kod błędu .
  • Pomimo ręcznego wykonania procedury Odśwież zawartość internetową w grupie Wszystkie aplikacje nadal nie ma żadnych serwisów. Wyłączenie przewodu zasilającego z gniazdka sieci energetycznej i jego ponowne włączenie nie rozwiązało problemu.
  • Przy próbie ręcznej aktualizacji oprogramowania na telewizorze pojawia się kod błędu 4057.

  Jak rozwiązać ten problem i odzyskać dostęp do aplikacji IPTV?

  Aby odzyskać dostęp do aplikacji IPTV, wykonaj poniższe czynności.

  Krok 1: wykonaj inicjalizację informacji osobistych

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Z dołu ekranu wybierz opcje [Pomoc techniczna] → [Inicjalizuj informacje osobiste]. Spowoduje to usunięcie z pamięci podręcznej danych i plików.
  3. Następnie spróbuj ręcznie odświeżyć zawartość internetową. W tym celu wybierz kolejno opcje [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Konfiguruj] → [Sieć] → [Odśwież zawartość internetową].
  4. Jeśli to nie pomoże, przejdź do kolejnego kroku.

  Krok 2: przywróć ustawienia fabryczne telewizora

  Jeśli po wykonaniu Kroku 1 problem pozostał nierozwiązany, wybierz kolejno opcje [Pomoc techniczna] → [Ustawienia fabryczne], aby przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. Następnie przejdź do kolejnego kroku.

  Krok 3: uruchom i zaktualizuj serwisy

  Po wykonaniu Kroku 1 lub 2 uruchom jeden z następujących serwisów: YouTube, Netflix, Amazon Prime Video lub Maxdome. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie. Jeśli aktualizacja oprogramowania nie rozpocznie się automatycznie, przejdź do następnego kroku. 

  Krok 4: zaktualizuj oprogramowanie telewizora (jeśli nie zrobiono tego w kroku 3)

  Aktualizację oprogramowania można wykonać, włączając funkcję Automat. pobieranie oprogram. w sekcji Pomoc techniczna w menu ustawień.

  Istnieje też możliwość ręcznej aktualizacji, z użyciem pamięci USB. Szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć na stronach pobierania oprogramowania do telewizora:


  UWAGA: aktualizacje oprogramowania innych modeli telewizorów są zamieszczone w witrynie pomocy technicznej firmy Sony. Wpisz na pasku wyszukiwania nazwę modelu telewizora (np. KD-55X700E), wybierz z listy nazwę modelu i sprawdź, czy w sekcji „Pliki do pobrania” dostępna jest aktualizacja.