Identyfikator artykułu : 00168235 / Ostatnia modyfikacja : 28.08.2018Drukowanie

Jak zmieniać wejścia wideo w telewizorze Sony

  Na większości pilotów do telewizorów znajduje się przycisk Input, który umożliwia cykliczne przełączanie wejść. Aby przełączać wejścia wideo pilotem od telewizora, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy telewizor oraz podłączone urządzenie są włączone.
  2. Naciskaj przycisk Input lub TV/VIDEO, aż na telewizorze pojawi się żądane wejście.
   UWAGA: Jeśli pewne wejścia wideo są niedostępne lub pomijane, przyczyną może być wybór ustawienia POMIŃ w menu Nazwa wideo lub Pokaż nazwy wideo. Aby wyświetlać pomijane wejścia wideo, zmień ustawienie POMIŃ dla tych wejść. Informacji, czy telewizor ma funkcję Nazwy wideo, należy szukać w jego danych technicznych.

   Poniższy obraz ma charakter przykładowy.

  UWAGA: 

  • W zależności od używanego pilota od telewizora należy nacisnąć przycisk TV FUNCTION lub przestawić przełącznik TV/VTR w położenie TV. 
  • Umiejscowienie przycisku Input na pilocie od posiadanego telewizora i nazwy wejść mogą być inne. 
  • Jeśli telewizor jest wyposażony w przycisk Input lub TV/VIDEO, wejścia wideo można zmieniać zgodnie z powyższym opisem.
  • Informacji dotyczących konkretnego modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.