Identyfikator artykułu : 00264691 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2022Drukowanie

Jak rozwiązać problemy z Internetem w telewizorze?

  Napotykane problemy z Internetem można podzielić na trzy grupy: problemy z połączeniem sieciowym, jakość Internetu i problemy związane z aplikacjami. Poszczególne akapity zawierają zwięzłe przedstawienie rozwiązań.
  Kliknij łącze, aby szybko przejść do odpowiedniej części:

  Telewizor jest podłączony do sieci, ale nie mam Internetu. 

  Zresetuj router

  W pierwszej kolejności użyj smartfona lub komputera do sprawdzenia, czy działa sieć Wi-Fi. Jeśli inne urządzenia również nie łączą się z siecią, zajmij się routerem. Najprostszym sposobem rozwiązywania problemów z routerem jest wyłączenie go z gniazdka sieci energetycznej, pozostawienie na minutę i ponowne włączenie. Ten proces powoduje zresetowanie routera. Pamiętaj, że ponowne uruchomienie może trwać kilka minut. 

  Jeśli nie przywróci to działania Internetu, problem może leżeć po stronie dostawcy Internetu. W przypadku krótkotrwałej przerwy w łączności na routerze mogą migać określone wskaźniki. W takim przypadku możesz skontaktować się z dostawcą Internetu i wyjaśnić, czy występują problemy techniczne. 

  Zresetuj telewizor

  Jeśli smartfon lub komputer bez kłopotu łączą się z siecią Wi-Fi, trzeba zająć się telewizorem. 

  Wyłącz telewizor z gniazdka sieci energetycznej, odczekaj minutę i ponownie włącz wtyczkę. Proces ten, sprowadzający się do wyłączenia i włączenia zasilania, jest najszybszym sposobem na rozwiązanie problemów z telewizorem. Jeśli masz telewizor z platformą Android TV, możesz na pięć sekund nacisnąć przycisk zasilania na pilocie, aby wykonać miękkie resetowanie. Oba sposoby działają. 

  Jeśli ten sposób resetowania nie rozwiąże problemu, konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych:

  W skrócie

  1. Sprawdź, czy inne urządzenia łączą się z Internetem.
  2. Jeśli problem dotyczy wszystkich urządzeń, odłącz router od zasilania i z powrotem go włącz lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.
  3. Jeśli problem dotyczy tylko telewizora, wyłącz jego przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej i podłącz go na nowo.
  4. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.

  Telewizor jest podłączony, ale Internet działa wolno, występują opóźnienia.

  Najczęstszym powodem jest wolne działanie sieci. Sieć działa wolniej w przypadku przeciążenia (na przykład w godzinach szczytu) lub gdy sygnał bezprzewodowy nie jest wystarczająco mocny.
  Najpierw sprawdź moc sygnału docierającego do telewizora, wskazywaną przez ikonę sieci Wi-Fi w ustawieniach sieciowych. Pełna ikona oznacza mocny sygnał. 

  Możliwym rozwiązaniem jest zmiana pasma Wi-Fi. Większość routerów może pracować na dwóch częstotliwościach, 2,4 GHz i 5 GHz. Często są one widoczne jako dwie dostępne sieci Wi-Fi (niektóre routery nadają im jednakową nazwę).
  Sygnał 2,4 GHz umożliwia transmisję z mniejszą szybkością, ale na większą odległość, natomiast sygnał 5 GHz zapewnia większą prędkość, ale nie dociera tak daleko, jak sygnał o częstotliwości 2.4 GHz. W zależności od umiejscowienia telewizora i routera przełączenie tych dwóch ustawień może poprawić sytuację. 

  I wreszcie, aby poradzić sobie ze sporadycznymi spadkami wydajności sieci, zawsze możesz połączyć telewizor z routerem przewodem sieci Ethernet. 

  W skrócie

  1. Wolne działanie Internetu wynika na ogół z zatłoczenia sieci (godziny szczytu, wiele osób używających Wi-Fi, pobieranie, streaming itd.).
  2. Jeśli sieć Wi-Fi działa w pasmach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, spróbuj zmienić pasmo. 
  3. (Doraźnie) do połączenia routera z telewizorem użyj przewodu sieci Ethernet. 

  Telewizor jest podłączony do Internetu, ale jedna z aplikacji nie otwiera się lub nie działa (inne aplikacje działają prawidłowo).

  Jeśli połączenie sieciowe działa prawidłowo i telewizor łączy z Internetem, ale jedna z aplikacji (np. YouTube lub serwis streamingowy) sprawia problemy, należy skupić się na tej aplikacji. 

  Po pierwsze, upewnij się, że jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji. W tym celu wyszukaj tę aplikację w Sklepie Google Play. 

  Po drugie, aplikacja może działać niewłaściwie z przyczyn technicznych. Problem ten można rozwiązać, wymuszając zatrzymanie aplikacji (Android TV) lub odłączając 30 sekund zasilanie telewizora i ponownie je podłączając

  Po trzecie, aplikacja może działać niewłaściwie z przyczyn związanych bezpośrednio z aplikacją (np. wyłączenia serwerów). Możesz wejść na stronę dostawcy aplikacji i sprawdzić, czy występują problemy techniczne. 

  W skrócie

  1. Zaktualizuj aplikację.
  2. Wymuś zatrzymanie aplikacji (najedź na kafelek aplikacji, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK”, aż pojawi się okno podręczne. Wybierz opcje „Informacje” i „Wymuś zatrzymanie”). 
  3. Odłącz telewizor od zasilania i podłącz go na nowo.
  4. Sprawdź, czy dostawca aplikacji doświadcza problemów technicznych.