Identyfikator artykułu : 00130185 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017

Aplikacja Facebook nie będzie działać w niektórych telewizorach firmy Sony

  Firma Facebook, Inc. nie będzie dłużej udostępniać aplikacji Facebook na niektóre urządzenia, w tym na wybrane modele telewizorów Sony.

  W związku z tą decyzją od 27 kwietnia 2015 roku aplikacja Facebook nie będzie działać.

  2011 2012 2013 2014 2015
  KDL-22EX320 KDL-22EX550 KDL-24W605A KDL-32W705B KDL-32W705C
  KDL-22EX325 KDL-22EX553 KDL-32W503A KDL-32W706B KDL-40W705C
  KDL-24EX320 KDL-22EX555 KDL-32W600A KDL-40W605B KDL-48W705C
  KDL-24EX325 KDL-26EX550 KDL-32W603A KDL-42W705B
  KDL-26EX320 KDL-26EX553 KDL-32W605A KDL-42W706B
  KDL-26EX321 KDL-26EX555 KDL-32W650A KDL-42W805B
  KDL-26EX325 KDL-32EX650 KDL-32W651A KDL-42W815B
  KDL-32CX520 KDL-32EX653 KDL-32W653A KDL-42W817B
  KDL-32CX521 KDL-32EX655 KDL-32W654A KDL-42W828B
  KDL-32CX523 KDL-32HX750 KDL-32W655A KDL-42W829B
  KDL-32CX525 KDL-32HX751 KDL-32W656A KDL-48W585B
  KDL-32EX421 KDL-32HX753 KDL-40W905A KDL-48W605B
  KDL-32EX425 KDL-32HX755 KDL-42W650A KDL-50W705B
  KDL-32EX520 KDL-32HX757 KDL-42W651A KDL-50W706B
  KDL-32EX521 KDL-32HX758 KDL-42W653A KDL-50W805B
  KDL-32EX523 KDL-32HX759 KDL-42W654A KDL-50W815B
  KDL-32EX524 KDL-40EX650 KDL-42W655A KDL-50W817B
  KDL-32EX525 KDL-40EX653 KDL-42W656A KDL-50W828B
  KDL-32EX720 KDL-40EX655 KDL-42W802A KDL-50W829B
  KDL-32EX721 KDL-40HX750 KDL-42W805A KDL-55W805B
  KDL-32EX723 KDL-40HX751 KDL-42W807A KDL-55W815B
  KDL-32EX724 KDL-40HX753 KDL-42W808A KDL-55W817B
  KDL-32EX725 KDL-40HX755 KDL-42W809A KDL-55W828B
  KDL-32EX726 KDL-40HX756 KDL-46W905A KDL-55W829B
  KDL-32EX727 KDL-40HX757 KDL-47W802A KDL-55W955B
  KDL-32EX728 KDL-40HX758 KDL-47W805A KDL-60W605B
  KDL-32EX729 KDL-40HX759 KDL-47W807A KDL-60W855B
  KDL-37EX521 KDL-40HX75G KDL-47W808A KDL-65W955B
  KDL-37EX524 KDL-40HX850 KDL-47W809A KD-49X8505B
  KDL-37EX525 KDL-40HX853 KDL-50W656A KD-55X8505B
  KDL-37EX720 KDL-40HX855 KDL-50W685A KD-55X9005B
  KDL-37EX723 KDL-46EX650 KDL-55W802A KD-65S9005B
  KDL-37EX725 KDL-46EX653 KDL-55W805A KD-65X8505B
  KDL-40CX520 KDL-46EX655 KDL-55W807A KD-65X9005B
  KDL-40CX521 KDL-46HX750 KDL-55W808A KD-65X9505B
  KDL-40CX523 KDL-46HX751 KDL-55W809A KD-70X8505B
  KDL-40CX525 KDL-46HX753 KDL-55W905A KD-75S9005B
  KDL-40EX520 KDL-46HX755 KDL-65W855A KD-79X9005B
  KDL-40EX521 KDL-46HX756 KDL-65S995A KD-85X9505B
  KDL-40EX523 KDL-46HX757 KD-55X8505A
  KDL-40EX524 KDL-46HX758 KD-55X9005A
  KDL-40EX525 KDL-46HX759 KD-65X8505A
  KDL-40EX720 KDL-46HX75G KD-65X9005A
  KDL-40EX721 KDL-46HX850
  KDL-40EX723 KDL-46HX853
  KDL-40EX724 KDL-46HX855
  KDL-40EX725 KDL-55HX750
  KDL-40EX726 KDL-55HX751
  KDL-40EX727 KDL-55HX753
  KDL-40EX728 KDL-55HX755
  KDL-40EX729 KDL-55HX75G
  KDL-40HX720 KDL-55HX850
  KDL-40HX723 KDL-55HX853
  KDL-40HX725 KDL-55HX855
  KDL-40NX720 KDL-55HX950
  KDL-40NX723 KDL-55HX953
  KDL-40NX725 KDL-55HX955
  KDL-46CX520 KDL-65HX950
  KDL-46CX525 KDL-65HX953
  KDL-46EX520 KDL-65HX955
  KDL-46EX521 KD-84X9005
  KDL-46EX524
  KDL-46EX525
  KDL-46EX720
  KDL-46EX721
  KDL-46EX723
  KDL-46EX724
  KDL-46EX725
  KDL-46EX726
  KDL-46EX727
  KDL-46EX728
  KDL-46EX729
  KDL-46HX720
  KDL-46HX723
  KDL-46HX725
  KDL-46HX820
  KDL-46HX823
  KDL-46HX825
  KDL-46HX920
  KDL-46HX923
  KDL-46HX925
  KDL-46NX720
  KDL-46NX723
  KDL-46NX725
  KDL-55EX720
  KDL-55EX721
  KDL-55EX723
  KDL-55EX725
  KDL-55HX820
  KDL-55HX823
  KDL-55HX825
  KDL-55HX920
  KDL-55HX923
  KDL-55HX925
  KDL-55NX720
  KDL-55NX723
  KDL-55NX725
  KDL-60NX720
  KDL-60NX723
  KDL-60NX725
  KDL-65HX920
  KDL-65HX923
  KDL-65HX925