Identyfikator artykułu : 00157010 / Ostatnia modyfikacja : 25.04.2023Drukowanie

Brak obrazu na ekranie telewizora

  Spróbuj rozwiązać problem, wybierając odpowiedni temat.

  Gdy wskaźnik czuwania miga na czerwono:

  1. Jeśli problem spowodowany jest chwilową nieprawidłowością w działaniu, rozwiązać go może zresetowanie telewizora.
   Instrukcję resetowania telewizora można znaleźć w poniższych często zadawanych pytaniach.
   Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?  
   Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.
  2. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy źródłem problemu nie są urządzenia podłączone do telewizora (powodujące na przykład problem z przesyłaniem danych lub przeciążenie wynikające z awarii).

   1. Wyłącz telewizor.
   2. Odłącz wszystkie urządzenia (takie jak zewnętrzny dysk twardy i urządzenie z połączeniem HDMI) od telewizora TV.
   3. Włącz telewizor, a następnie sprawdź, czy wskaźnik nie miga (co oznacza brak problemów z telewizorem).
   4. Pojedynczo podłączaj odłączone urządzenia do telewizora.
   5. Jeśli wskaźnik miga po podłączeniu konkretnego urządzenia, sprawdź je pod kątem problemu.

  Gdy wskaźnik czuwania wyłącza się:

  1. Upewnij się, że przewód zasilający i zasilacz nie są rozłączone ani poluzowane.
  2. Naciśnij przełącznik zasilania telewizora, aby sprawdzić, czy telewizor włącza się.
  3. Zresetuj telewizor. Instrukcje resetowania można znaleźć w poniższych często zadawanych pytaniach.
   Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?
   Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.

  Gdy obrazy z urządzenia podłączonego do telewizora nie są wyświetlane:

  Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami.
  Kiedy używane jest łącze HDMI, nie pojawia się obraz.
  Na telewizorze nie pojawia się obraz z podłączonego urządzenia audiowizualnego.

  Modele wyposażone w czujnik obecności:

  1. Wyłącz czujnik obecności.

   UWAGA: Poniższe czynności to przykładowa procedura wyłączania czujnika obecności. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

   1. Naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Preferences (Preferencje).
   3. Wybierz opcję Eco (Tryb Eco).
   4. Wybierz opcję Presence Sensor (Czujnik obecności).
   5. Wybierz ustawienie OFF (WYŁ.).
  2. Zresetuj telewizor. Instrukcje resetowania można znaleźć w poniższych często zadawanych pytaniach.
   Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?
   Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.