Identyfikator artykułu : 00146566 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2019Drukowanie

Jak skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct i jak jej używać w modelach telewizorów z roku 2014?

  Aby skonfigurować funkcję Wi-Fi Direct w modelach telewizorów na rok 2014 i z niej korzystać, wykonaj przedstawione poniżej czynności.

  1. W telewizorze włącz ustawienie Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi).
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).

    HOME (Strona główna) > My Apps (Moje aplikacje)

    UWAGA: Wygląd menu Home (Strona główna) może się różnić w zależności od telewizora lub spersonalizowanych ustawień.

   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu) lub Network (Sieć).

    UWAGA: Jeśli na ekranie telewizora pojawi się opcja Network (Sieć), przejdź do kroku 6.

   4. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Wi-Fi Setup (Konfiguracja Wi-Fi).
   6. Wybierz opcję Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi).

    Built-in Wi-Fi (Wbudowane Wi-Fi)

   7. Wybierz opcję ON (Wł.).
  2. Włącz ustawienie Wi-Fi Direct w telewizorze.
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu) lub Network (Sieć).

    UWAGA: Jeśli na ekranie telewizora pojawi się opcja Network (Sieć), przejdź do kroku 6.

   4. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Wi-Fi Setup (Konfiguracja Wi-Fi).
   6. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.

    Wi-Fi Direct

   7. Wybierz opcję ON (Wł.).
  3. Wyświetl klucz WPA na ekranie telewizora.
   1. Naciśnij przycisk HOME na dołączonym pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu) lub Network (Sieć).

    UWAGA: Jeśli na ekranie telewizora pojawi się opcja Network (Sieć), przejdź do kroku 6.

   4. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   5. Wybierz opcję Wi-Fi Setup (Konfiguracja Wi-Fi).
   6. Wybierz opcję Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Settings (Ustawienia Wi-Fi Direct)

   7. Naciśnij przycisk Options.

    Opcje Wi-Fi Direct

   8. Wybierz opcję Manual (Ręczne).

    Inne instrukcje

   9. Wybierz opcję Other Method (Inna metoda).

    Other Method (Inna metoda)

    UWAGA: Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone identyfikator SSID i klucz WPA.

    Obraz

   10. W ustawieniach Wi-Fi w urządzeniu z funkcją Wi-Fi Direct wybierz identyfikator SSID telewizora i jako hasło wprowadź klucz WPA widoczny na ekranie telewizora.

  UWAGI: