Identyfikator artykułu : 00135677 / Ostatnia modyfikacja : 08.06.2022Drukowanie

Telewizor BRAVIA nie włącza się lub przycisk zasilania włącza się, a potem sam wyłącza

  Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich sprawdź, czy problem się rozwiązał.

  Jeśli wskaźnik LED świeci się lub miga
  przejdź do tematu Telewizor BRAVIA jest włączony, ale ekran jest pusty, a wskaźniki LED świecą się lub migają .

  A. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.

  1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda telewizora BRAVIA.
  2. Jeśli do telewizora jest dołączony zewnętrzny zasilacz, sprawdź również prawidłowość połączenia między zasilaczem a przewodem zasilającym.
  3. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego.
   UWAGA: Nie używaj żadnych przedłużaczy, podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazdka ściennego.

   Obraz

   A: Zasilacz sieciowy
   B: Przewód zasilający

  B. Sprawdź, czy telewizor BRAVIA jest włączony, wciskając przycisk zasilania na telewizorze (nie na pilocie).
   

  Obraz

  C. Aby zweryfikować, czy problem jest powodują urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora BRAVIA, odłącz przewody (USB, przewód sieci lokalnej, HDMI, anteny satelitarnej) oprócz przewodu zasilającego i sprawdź, czy objawy nadal występują.

  Obraz

   

  1. Gniazda telewizora 
  2. Usuń przewody
  3. Urządzenia zewnętrzne
   1. Router
   2. Urządzenia sieciowe
   3. Dysk twardy USB
   4. Karta sieciowa USB bezprzewodowej sieci LAN (UWA-BR100)
   5. Urządzenie wideo
   6. Wyposażenie antenowe (satelitarne), takie jak wzmacniacz sygnału

  D. Sprawdź, czy sytuacja poprawia się po wyłączeniu [OFF] trybu czuwania [Idle TV Standby].
  Kiedy funkcja czuwania telewizora (Idle TV Standby) jest aktywna, telewizor BRAVIA wyłączy się automatycznie po czasie bezczynności monitora.
  Jeśli jakakolwiek inna opcja niż OFF  (np. 1 godz.) jest wybrana w opcjach
   Ustawienia* → Ustawienia systemu → Eco → Idle TV Standby, zmień opcję na OFF.

  E. Sprawdź, czy sytuacja poprawia się po ustawieniu funkcji [On Timer] (Automatyczne włączanie lub [Sleep Timer] (Wyłącznik czasowy) na [OFF].
  Kiedy funkcja automatycznego włączania On Timer lub wyłącznika czasowego Sleep Timer jest aktywowana, telewizor BRAVIA TV wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie.
  Sprawdź następujące ustawienia:
   Settings (Ustawienia)* → Ustawienia System Settings (Ustawienia systemowe) → Clock/Timers (Zegar/budzik).

  1. Ustaw funkcję On Timer (Automatyczne włączanie) na OFF.
   Kiedy opcja ON jest wybrana, telewizor BRAVIA włącza się automatycznie o ustawionej godzinie, a następnie wyłącza automatycznie po czasie ustawionym w opcjiDuration (Czas trwania).
  2. Ustaw funkcję Sleep Timer (Wyłącznik czasowy) na OFF.
   Kiedy wybrana jest opcja inna niż OFF, telewizor BRAVIA wyłączy się automatycznie po ustalonym czasie.

  F. Sprawdź, czy te objawy występują, zakrywając czujnik pilota.
  Aby sprawdzić, czy nieprawidłowe działanie powoduje pilot (nie telewizor BRAVIA), sprawdź, czy te objawy występują, blokując ręką światło czujnika pilota na telewizorze BRAVIA.

  Obraz

  UWAGA: W telewizorach BRAVIA sprzedawanych przed rokiem 2012 czujnik pilota znajdziesz pod symbolem IR na dole telewizora BRAVIA.
  Jeśli nie możesz znaleźć, wciśnij przycisk ? na pilocie i przejdź do instrukcji.

  G. Sprawdź, czy telewizor wyłącza się natychmiast po włączeniu poprzez ukrycie czujnika zdalnego sterowania.
  Wewnętrzne przetwarzanie telewizora BRAVIA może długo trwać lub nie działać prawidłowo z powodu usług sieciowych, przesyłania danych lub urządzeń zewnętrznych.
  Jeśli objawy są powodowane przez te czynniki, czasem pomaga odłączenie i ponowne włączenie przewodu zasilającego telewizora.

  1. Wyłącz telewizor BRAVIA.
  2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.
  3. Podłącz przewód zasilający ponownie po 2 minutach.
  4. Włącz telewizor BRAVIA.

  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.