Identyfikator artykułu : 00087331 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2014Drukowanie

Jak zmienić domyślny serwer DNS na publiczny serwer DNS w telewizorze BRAVIA?

  OSTRZEŻENIE: Wykorzystanie publicznego serwera DNS może poprawić szybkość połączenia internetowego i pomóc rozwiązać problem. Należy jednak zanotować domyślną wartość DNS na przyszłość w razie, gdyby publiczny serwer DNS nie działał w sieci lub połączenie sieciowe zostało spowolnione lub było niestabilne.

  Główny i drugorzędny serwer DNS jest automatycznie przypisywany przez dostawcę usług internetowych. Jeśli istnieje podejrzenie, że używany serwer DNS ma problem z niezawodnością lub nie działa prawidłowo, wówczas można wybrać Publiczny serwer DNS, wykonując następujące czynności:

  1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk Home [Ekran startowy].
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Network [Sieć].
  4. Wybrać opcję Network Settings [Ustawienia sieciowe] / Network Set-up [Konfiguracja sieci].
  5. Wybrać opcję Set-up Network connection [Konfiguracja połączenia sieciowego].
  6. Wybrać opcję Custom [Niestandardowe] / Expert [Zaawansowane].
  7. Wybrać opcję Wired Set-up [Konfiguracja podłączenia przewodowego] / Wireless Set-up [Konfiguracja podłączenia bezprzewodowego]. W przypadku ustawienia Wireless Setup [Konfiguracja podłączenia bezprzewodowego] podłączyć telewizor do Sieci bezprzewodowej i, w zależności od routera, przeprowadzić skanowanie sieci przy użyciu funkcji WPS. W przypadku ustawień podłączenia bezprzewodowego należy wprowadzić klucz zabezpieczeń sieciowych, zanim zostanie wyświetlony adres IP i ekran ustawień serwera proxy.
  8. Wybrać ustawienie Manual IP Address [Ręczne wprowadzanie adresu IP].
  9. Zachować bieżący adres IP lub ręcznie zmienić adres IP  i wprowadzić wartość DNS, zgodnie z następującymi adresami publicznymi DNS: 8.8.8.8 dla Głównego serwera DNS i 8.8.4.4 dla Drugorzędnego serwera DNS.
  10. W przypadku wyświetlenia monitu o możliwość użycia serwera proxy należy wybrać opcję NO [Nie]. 
  11. Wybrać opcję Save and Connect [Zapisz i połącz], aby ustanowić połączenie sieciowe.    

  Uwaga: W przypadku, gdy zostanie zmniejszona szybkość połączenia internetowego lub stanie się ono niestabilne, można odszukać inne Publiczne serwery DNS w Internecie.