Identyfikator artykułu : 00085240 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2022Drukowanie

Nie można połączyć z telewizorem BRAVIA urządzenia z funkcją Wi-Fi Direct / kopii ekranu. Jak sprawdzić zezwolenie dla tego urządzenia?

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  • Urządzenia bezprzewodowe, takie jak routery, telefony, odbiorniki telewizyjne, odbiorniki radiowe, kamery czy urządzenia Bluetooth, jak również kuchenki mikrofalowe emitują silne fale radiowe, które mogą zakłócać działanie funkcji Wi-Fi Direct.
   Zaleca się, aby w czasie korzystania z funkcji Wi-Fi Direct urządzenia bezprzewodowe tego rodzaju znajdowały się daleko od telewizora.
  • Ponieważ w paśmie częstotliwości 2,4 GHz często występują zakłócenia, zdarzają się też kolizje pakietów. W celu poprawy jakości obrazu nasze telewizory są wyposażone w rozwiązania, które redukują zakłócenia. Oprogramowanie telewizora nie może jednak zapewnić pełnej ochrony przez stratami pakietów w transmisji.
  • Spróbuj rozwiązać problem, wyłączając telewizor pilotem i z powrotem go włączając.
  • Zweryfikuj stan uprawnienia na ekranie Pokaż listę urządzeń/usuń.
   Jeśli uprawnienie jest ustawione na Odrzuć, usuń zarejestrowane urządzenie i zarejestruj je na nowo.

   Jak usunąć zarejestrowane urządzenie

   Modele telewizorów z platformą Android TV:
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Sieć.
   4. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
   5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   6. Wybierz opcję Pokaż listę urządzeń/usuń.
   7. Wybierz opcję Usuń wszystkie.

  Inne modele telewizorów:
  UWAGA: Poniższa procedura ma charakter przykładowy.
  Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  4. Wybierz opcję Konfiguruj.
  5. Wybierz opcję Sieć.
  6. Wybierz opcję Ustawienia Wi-Fi Direct, po czym naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
  7. Wskaż opcję Pokaż listę urządzeń/usuń, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję Usuń wszystko.
  • Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie telewizora, pobierz je i zaktualizuj telewizor.
   Informacje o sposobie aktualizacji zawiera następujący artykuł:  Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

   UWAGA: Aby wykonać aktualizację oprogramowania w modelach innych niż z platformą Android TV z 2017 r., należy skorzystać z poniższej procedury.
   1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
   4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
   5. Wybierz opcję Sieć.

  UWAGA: W przypadku zrywania połączenia lub jego niezadowalającej jakości spróbuj użyć innego urządzenia mobilnego lub ponownie uruchomić urządzenie mobilne.