Identyfikator artykułu : 00084026 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Łączenie komputera, tabletu lub telefonu z telewizorem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

  PRZED ROZPOCZĘCIEM
  • Niektóre modele wymagają adaptera USB sieci bezprzewodowej LAN UWABR100, aby można je było połączyć z telewizorem, oraz aktualizacji oprogramowania, aby móc uruchomić funkcję Wi-Fi Direct. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
  • Upewnić się, że oprogramowanie systemowe (wbudowane) telewizora firmy Sony jest aktualne.
  • Nie wszystkie telewizory BRAVIA są wyposażone opcję Wi-Fi. W razie wątpliwości należy to sprawdzić w instrukcji obsługi lub w danych technicznych na stronie wsparcia technicznego.

  SPIS TREŚCI

  1. Przygotowanie
  2. Komputer

  3. Tablet (system Android)

  4. Telefon

  1. Przygotowanie


  1-1. Lokalizowanie trybu Wi-Fi Direct w telewizorze BRAVIA użytkownika

  Zależnie od typu menu telewizora użytkownika:
  • Menu TV-1: Wybrać tryb Wi-Fi Direct, naciskając na pilocie przycisk menu Home [Strona główna]  > Applications [Aplikacje] > Wi-Fi Direct Mode [Tryb Wi-Fi Direct Mode].
  Wifi_Direct_Rys1
  • Menu TV-2: Sprawdzić, czy w menu Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] ustawienia Build-in Wi-Fi [Wbudowana funkcja Wi-Fi] oraz Wi-Fi Direct mają wartość On [Wł.]. Następnie wybrać opcję Wi-Fi Direct Settings [Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct].
  Wifi_Direct_Rys1-a
  • Menu TV-3: Sprawdzić, czy w menu System Settings [Ustawienia systemowe] ustawienia Build-in Wi-Fi [Wbudowana funkcja Wi-Fi] oraz Wi-Fi Direct mają wartość On [Wł.]. Następnie wybrać opcję Wi-Fi Direct Settings [Ustawienia funkcji Wi-Fi Direct].
  Wifi_Direct_Rys1-b 

  1-2. Uruchamianie trybu Wi-Fi Direct

  Nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie. Wybrać opcję Manual [Ręczny].
  Wifi_Direct_Rys2 Wifi_Direct_Rys2-a
  Wybrać opcję Other Methods [Inne metody]. Zostaną wyświetlone identyfikator SSID i klucz WPA, które są potrzebne do konfiguracji obsługi sieci Wi-Fi urządzenia.
  Wifi_Direct_Rys2-b Wifi_Direct_Rys2-c

  UWAGA:Ustawienie WPS jest dostępne tylko w niektórych urządzeniach z funkcją Wi-Fi Direct. Informacje na temat ustawienia WPS znajdują się w instrukcji dostarczonej z telefonem komórkowym, komputerem lub innym urządzeniem z funkcją Wi-Fi Direct.


  2. Komputer


  2-1. Podłączanie


  Kliknąć ikonę sieci i wprowadzić ustawienie sieciowe.

  Na pasku zadań kliknąć ikonę sieci i wprowadzić ustawienie sieciowe. Z ustawień sieciowych wybrać identyfikator SSID wyświetlony na telewizorze BRAVIA użytkownika.
  Win7-1 Win7-1-a
  Wprowadzić klucz WPA wyświetlony na telewizorze BRAVIA i nacisnąć przycisk OK.
  Win7-1-b

  Komputer PC jest teraz połączony z telewizorem BRAVIA.

  2-2. Przesyłanie i odtwarzanie zawartości


  Za pomocą programu Windows Media Player


  Uruchomić program Windows Media Player, wybierając opcję Start menu [Menu Start] -> Search [Wyszukaj] -> Windows Media Player lub klikając ikonę na pasku narzędzi szybkiego uruchamiania. W zakładce Stream [Strumień] zaznaczyć pole wyboru Automatically allow devices to play my media... [Automatycznie zezwalaj urządzeniom na odtwarzanie moich multimediów...].
  win7-8 przycisk_strzałki_w_prawo win7-8-a
  przycisk_strzałki_w_dół
  Wybrać zawartość (zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Play to [Odtwórz w] -> BRAVIA [Telewizor BRAVIA].
  Nacisnąć przycisk Play [Odtwórz]. win7-8-c
  win7-8-b przycisk_strzałki_w_lewo
  przycisk_strzałki_w_dół
  Zawartość jest wyświetlana na telewizorze BRAVIA
  lcd-tv

  Za pomocą programu Windows Explorer [Eksplorator Windows]

  Pojedynczy plik

  Uruchomić program Windows Explorer [Eksplorator Windows], wybierając opcję Start menu [Menu Start] -> Search [Wyszukaj] -> Windows Explorer [Eksplorator Windows] lub klikając ikonę na pasku narzędzi szybkiego uruchamiania.. końcówka_strzałki_w_prawo
  WSKAZÓWKA: Program Windows Explorer [Eksplorator Windows] można uruchomić bezpośrednio, naciskając jednocześnie klawisze Windows i E.

  wskazówka
  win7-13 Otworzyć folder, w którym znajduje się zawartość (obrazy, filmy lub pliki muzyczne), wybrać plik, a następnie kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Play to [Odtwórz w]-> [BRAVIA [Telewizor BRAVIA].
  przycisk_strzałki_w_prawo win7-9
  Nacisnąć przycisk Play [Odtwórz].
  win7-8-b przycisk_strzałki_w_lewo
  Zawartość jest wyświetlana na telewizorze BRAVIA
  przycisk_strzałki_w_prawo lcd-tv

  Wyświetlanie wielu plików (pokaz slajdów)

   

  Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder, w którym znajduje się zawartość (zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne), a następnie wybrać opcję Play to [Odtwórz w] -> Bravia [Telewizor Bravia].

  win7-10
  Nacisnąć przycisk Play [Odtwórz] i uruchomić pokaz slajdów wszystkich wybranych plików.
  przycisk_strzałki_w_prawo win7-12
  Zawartość jest wyświetlana na telewizorze BRAVIA
  lcd-tv przycisk_strzałki_w_lewo

  3. Tablet (system Android)


  3-1. Podłączanie


  W menu wybrać opcję Settings [Ustawienia]. Z ustawień Wi-Fi wybrać identyfikator SSID wyświetlony na telewizorze BRAVIA użytkownika.
  tablet-1 przycisk_strzałki_w_prawo tablet-2
  przycisk_strzałki_w_dół
  Wprowadzić klucz WPA wyświetlony na telewizorze BRAVIA i nacisnąć przycisk Connect [Połącz].
  tablet-3

  Tablet z systemem Android jest połączony z telewizorem BRAVIA.

  3-2. Udostępnianie zawartości

   

  Wybrać aplikację i plik, który będzie udostępniany do telewizora BRAVIA. Należy pamiętać, że udostępnić można tylko zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne.

  W górnej części ekranu znajduje się ikona udostępniania tablet-7 Wybrać telewizor BRAVIA, do którego będzie udostępniana treść.
  tablet-4 tablet-5
  Poczekać na zakończenie procesu przenoszenia plików. Zawartość jest wyświetlana na telewizorze BRAVIA
  tablet-6 lcd-tv2

  4. Telefon

  Po ustanowieniu połączenia pliki multimedialne można udostępniać między urządzeniem z funkcją Wi-Fi Direct i telewizorem firmy Sony obsługującym funkcję Wi-fi Direct przy użyciu oprogramowania iMediaShare, DiXiM bądź też innych aplikacji. Więcej informacji z zakresu instalacji wybranych aplikacji z funkcją Wi-fi Direct w telefonie użytkownika znajduje się na stronie internetowej producenta.


  4-1. Telefon z systemem Android


  Podłączanie

  W ustawieniach sieciowych wybrać opcję Wi-Fi. Z ustawień Wi-Fi wybrać identyfikator SSID wyświetlony na telewizorze BRAVIA użytkownika. Wprowadzić klucz WPA wyświetlony na telewizorze BRAVIA i nacisnąć przycisk Connect [Połącz].
  telefon-1 telefon-2 telefon-3

  Telefon z systemem Android użytkownika jest teraz połączony z telewizorem BRAVIA.

  Udostępnianie zawartości

  Wybrać aplikację i plik, który będzie udostępniany do telewizora BRAVIA. Należy pamiętać, że udostępnić można tylko zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne.

  W górnej części ekranu znajduje się ikona udostępniania telefon-4 Otworzyć listę rozwijaną, aby wybrać urządzenie do odtwarzania. Wybrać telewizor BRAVIA, do którego będzie udostępniana treść.
  telefon-5 telefon-6 telefon-7
  Nacisnąć przycisk Play [Odtwórz]. Poczekać na zakończenie procesu przenoszenia plików. Zawartość jest wyświetlana na telewizorze BRAVIA
  telefon-8 telefon-9 lcd-tv3

  4-2. Urządzenie typu iPhone


  Ustanawianie połączenia między Wi-Fi Direct a urządzeniem typu iPhone.