Identyfikator artykułu : 00123498 / Ostatnia modyfikacja : 01.10.2023Drukowanie

Jak wykonać aktualizację oprogramowania telewizora?

  Dzięki aktualizacji oprogramowania telewizora uzyskasz dostęp do najnowszych funkcji i rozwiążesz niektóre problemy.

  UWAGA:

  • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
  • Nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
  • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
  • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie.

  Czynności, które trzeba wykonać w celu zaktualizowania oprogramowania, zależą od modelu telewizora. 

  Modele z platformą Android TV:

  Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule:
  Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora z platformą Android TV?

  Inne modele:

  Sposób aktualizowania oprogramowania telewizora różni się w zależności od tego, czy jest on połączony z Internetem, czy nie.

  Jeśli telewizor jest połączony z Internetem:
  Wybranie opcji Aktualizacja oprogram. spowoduje automatyczne pobranie z Internetu najnowszej wersji oprogramowania i zainstalowanie aktualizacji.

  Czynności, które trzeba wykonać w celu zaktualizowania oprogramowania, zależą od modelu telewizora.

  UWAGA: przy próbie dostępu do internetowego serwisu z filmami może pojawić się komunikat Wymagana aktualizacja oprogramowania.  W przypadku wyświetlenia takiego komunikatu wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora.
  Zacznij od naciśnięcia przycisku Home na pilocie.  W zależności od tego, co pojawi się na ekranie, wykonaj odpowiednie czynności:

  • Jeśli w prawym górnym rogu ekranu jest widoczna ikona ikona (Pomoc):
  1. Wybierz opcję ikona (Pomoc).
  2. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  3. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  4. Wybierz opcję Sieć.
   UWAGA: jeśli opcja Sieć nie pojawia się, pomiń tę czynność.
  5. Wybierz opcję Tak lub OK, aby rozpocząć instalację aktualizacji.
  • Jeśli w prawym górnym rogu ekranu NIE MA ikony  ikona (Pomoc):
  1. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Pomoc techniczna, Konfiguracja lub Pomoc dotycząca produktu.
  3. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  4. Wybierz opcję Sieć.
   UWAGA: jeśli opcja Sieć nie pojawia się, pomiń tę czynność.
  5. Wybierz opcję Tak lub OK, aby rozpocząć instalację aktualizacji.
  • Jeśli opcja Software Update (Aktualizacja oprogramowania) nie jest dostępna w menu:

  Niektóre starsze telewizory nie pozwalają wymusić sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania. W menu takich telewizorów może się tylko znajdować ustawienie umożliwiające automatyczne pobieranie aktualizacji oprogramowania.  Należy upewnić się, że funkcja ta jest włączona. Przy wybranym ustawieniu Wł. telewizor pozostający w trybie czuwania będzie automatycznie wyszukiwał aktualizacje oprogramowania. Po pobraniu takiej aktualizacji pojawi się monit o jej zainstalowanie. 

  UWAGA:

  Jeśli telewizor nie jest połączony z Internetem:

  Po ustawieniu opcji Automatyczne aktualizowanie oprogramowania na Włącz. telewizor będzie automatycznie pobierał dostępne aktualizacje z sygnału telewizyjnego.
  Jak uzyskać automatyczną aktualizację oprogramowania.

  Aby bezzwłocznie zaktualizować oprogramowanie, można je bezpłatnie pobrać z witryny pomocy technicznej Sony. Wykonaj poniższe czynności, skopiuj aktualizację do pamięci USB i zainstaluj w telewizorze:

  1. Przejdź do strony internetowej pomocy technicznej firmy Sony
  2. W polu wyszukiwania wpisz symbol modelu telewizora.

   Pola wyszukiwania modelu

   Jeśli nie pamiętasz numeru modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w lewym dolnym rogu.

   Gdzie znaleźć numer posiadanego modelu

   Przykłady poprawnych symboli modeli: KD-55X9305C | KD-85X9505B | KDL-40W905A
  3. Przejdź do sekcji „Pliki do pobrania” i wybierz aktualizację wewnętrznego oprogramowania, którą chcesz pobrać.

  4. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze.


  UWAGA:

  • Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej pomocy technicznej firmy Sony jest możliwa tylko wtedy, gdy telewizor obsługuje funkcję aktualizowania oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB.
  • W przypadku telewizorów, które nie obsługują funkcji aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem pamięci USB (często są to starsze modele), niezbędna jest pomoc serwisu.