Identyfikator artykułu : 00125938 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2022Drukowanie

Jak podłączyć telewizyjną listwę dźwiękową do telewizora?

  Połączenie będzie się różnić w zależności od telewizora i systemu listwy dźwiękowej. Należy sprawdzić różne metody połączeń i wybrać tę, która odpowiada Twojej sytuacji.

  UWAGI:

  Na poniższych rysunkach przedstawiono model HT-CT660 listwy dźwiękowej jako przykład. W zależności od stosowanego systemu położenie różnych portów i złączy może się różnić. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi danego modelu urządzenia.

  W zależności od modelu może być konieczna zmiana ustawień listwy dźwiękowej telewizora po jej podłączeniu.
  Więcej informacji na temat sterowania systemem listwy dźwiękowej można znaleźć w instrukcji obsługi.

  Jeśli telewizor jest wyposażony w port HDMI, który obsługuje funkcję ARC

  Jeśli posiadasz najnowszy model telewizora BRAVIA z portem HDMI obsługującym funkcję ARC, należy użyć kabla HDMI do połączenia portu HDMI IN (ARC) (Wejście HDMI (ARC)) telewizora z portem TV OUT (ARC) (Wyjście telewizora (ARC)) listwy dźwiękowej.

  Obraz

  (A) Listwa dźwiękowa (tył)
  (B) HDMI IN (ARC)
  (C) kabel HDMI


  UWAGA: Jeśli telewizor posiada porty wejścia HDMI, które obsługują funkcję ARC, będą oznaczone etykietą ARC. Jeśli podłączysz kabel do portu HDMI bez tej etykiety, funkcja ARC nie będzie działać.

  Jeśli telewizor posiada port HDMI (bez funkcji ARC) i optyczny port cyfrowego audio

  Niektóre modele telewizorów są wyposażone w port HDMI IN (Wejście HDMI) , który nie obsługuje funkcji ARC. Jeśli tak jest, należy użyć kabla HDMI do połączenia portu HDMI IN (Wejście HDMI) telewizora do portu TV OUT (ARC) (Wyjście telewizora (ARC)) na listwie dźwiękowej. Następnie należy podłączyć optyczny port wyjścia cyfrowego audio telewizora do portu OPTICAL IN (Wejście optyczne) na listwie dźwiękowej.
  UWAGA. Aby przesyłać dźwięk, konieczne jest połączenie optycznego kabla cyfrowego audio.

  Obraz

  (A) Listwa dźwiękowa (tył)
  (B) HDMI IN
  (C) Optyczne wyjście dźwięku cyfrowego
  (D) kabel HDMI
  (E) Optyczny kabel cyfrowego audio (dla połączenia z telewizorem)

  UWAGA: Jeśli chcesz podłączyć tylko telewizor, połączenie z portem HDMI nie jest konieczne. Jednak w takim wypadku blokada zasilania i regulacja głośności za pomocą pilota telewizyjnego, itp., nie będzie możliwe.

  Jeśli telewizor nie jest wyposażony w wejście HDMI , ale jest wyposażony w optyczny port cyfrowego audio

  Podłącz optyczny port wyjścia cyfrowego audio do portu OPTICAL IN (Wejście optyczne) na listwie dźwiękowej.

  Obraz

  (A) Listwa dźwiękowa (tył)
  (B) Optyczne wyjście dźwięku cyfrowego
  (C) Optyczny kabel cyfrowego audio (dla połączenia z telewizorem)

  UWAGA: Jeśli inne urządzenia są podłączone do listwy dźwiękowej poprzez port HDMI IN 1 do portu HDMI IN 3, listwa dźwiękowa będzie mogła odtwarzać dźwięk, ale ekran telewizora nie będzie mógł wyświetlać żadnych obrazów.

  Jeśli telewizor nie posiada portu HDMI, ani nie jest wyposażony w optyczny port wyjścia cyfrowego audio

  Podłącz zacisk wyjścia audio telewizora do gniazda ANALOG IN (Wejście analogowe) na listwie dźwiękowej.

  Podłączanie do gniazda mini jack stereo


  Obraz

   

  (A) Listwa dźwiękowa (tył)
  (B) Analogowe wyjście audio
  (C) Analogowy przewód audio

  Podłączanie wtyku mini jack (białe i czerwone porty wyjścia audio)

  Obraz

  (A) Telewizor (tył)
  (B) Listwa dźwiękowa (tył)
  (C) Miniwtyk stereo
  (D) Kabel audio