Identyfikator artykułu : 00115224 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019Drukowanie

Mój pilot do telewizora dziwnie się zachowuje, nie reaguje na naciskanie przycisków albo działa tak, jakby był pilotem innego mojego urządzenia.

  Jeśli pilot telewizora Bravia nie reaguje na wydawane polecenia albo zachowuje się jak pilot innego urządzenia w systemie (odtwarzacza Blu-ray, dekodera, odtwarzacza multimedialnego, wzmacniacza itd.), prawdopodobnie występuje problem z funkcją Bravia Sync.

  Urządzenie, które będzie sterowane pilotem telewizora, możesz wybrać w każdej chwili. W tym celu na pilocie naciśnij przycisk SYNC MENU. Przycisk może być umieszczony w różnych miejscach, zależnie od modelu telewizora, regionu i innych czynników. Oto kilka przykładów umiejscowienia przycisku na pilocie.

   pilot 1 pilot 2 pilot 3

  Naciśnięcie przycisku SYNC MENU spowoduje otwarcie menu, w którym można zmienić wiele różnych ustawień.

  • Opcja [Device Selection] (Wybór urządzenia HDMI) pozwala wybrać zewnętrzne urządzenie HDMI® zgodne z funkcją Bravia Sync, którym chcesz sterować z pilota telewizora.
  • Opcja [TV control with the TV remote]/[Device control by TV remote] (Sterowanie telewizorem z pilota/Sterowanie urządzeniem z pilota) umożliwia zmianę sprzętu, który ma być sterowany za pomocą pilota, z telewizora na inne podłączone urządzenie.

  Domyślnie większość zewnętrznych urządzeń ma włączone ustawienie sterowania przez HDMI. Za pomocą tego ustawienia pilot telewizora — przez funkcję Bravia Sync — może sterować zewnętrznym urządzeniem.

  WAŻNE: Jeśli niektóre (zazwyczaj starsze) urządzenia w systemie nie obsługują standardu HDMI-CEC (Consumer Electronics Control), mogą wystąpić problemy ze zgodnością. Funkcja Bravia Sync wyłącza normalne opcje telewizora z pilota, ale nie może kontrolować zewnętrznego niezgodnego urządzenia.

  Jeśli wystąpią problemy ze zgodnością albo wolisz nie używać tej funkcji i operować bezpośrednio elementami sterującymi zewnętrznego urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz ustawienie sterowania przez HDMI w urządzeniu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

  lub

  • Wyłącz funkcję Bravia Sync w telewizorze:
   [HOME] > [Settings] (Ustawienia)* > [External Inputs] (Zewnętrzne wejścia) > [BRAVIA Sync Settings] (Ustawienia funkcji BRAVIA Sync) i w ustawieniu [BRAVIA Sync Control] (Sterowanie przez funkcję BRAVIA Sync) zaznacz wartość Off (Wył.).

  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.