Identyfikator artykułu : 00080362 / Ostatnia modyfikacja : 26.05.2022Drukowanie

Jak automatycznie otrzymywać aktualizacje oprogramowania telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Spis treści

  1. Dlaczego należy regularnie aktualizować telewizor?
  2. Jak automatycznie otrzymywać aktualizacje oprogramowania?
  3. Jak sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego
  4. Końcowe uwagi o aktualizacjach oprogramowania telewizora

  Dlaczego należy regularnie aktualizować telewizor?

  Większość automatycznych aktualizacji oprogramowania Sony jest dostarczana szerokopasmowym łączem internetowym. Zdarza się jednak, że firma Sony umożliwia odbiór aktualizacji z sygnału naziemnego lub cyfrowego sygnału telewizji kablowej.

  Dzięki takim aktualizacjom użytkownik telewizora ma dostęp do najnowszych materiałów, dowiaduje się o zmianach w programach i zyskuje lepsze wrażenia przy oglądaniu.


  Jak automatycznie otrzymywać aktualizacje oprogramowania?

  Ten artykuł wyjaśnia, jak włączyć funkcję Automat. aktualizacje oprogram. w menu telewizora, aby oprogramowanie było aktualizowane do najnowszej wersji.

  UWAGA: oprogramowanie telewizorów z serii W8, X7X74H_X75H zawsze jest aktualizowane automatycznie. Dalsze informacje zawiera artykuł Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Sony z platformą Android TV™ / Google TV™.


  Postępowanie w przypadku modeli Google TV

  Aby włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania w telewizorze z platformą Google TV, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ikona Ustawienia Ustawienia.
  3. Wybierz opcję System.
  4. Wybierz opcję Informacje.
  5. Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
   • UWAGA: jeśli na pilocie znajduje się przycisk HELP, ekran Aktualizacja oprogramowania systemowego można także wyświetlić, naciskając przycisk HELP i wybierając opcję Najlepsze rozwiązania pomocy technicznej.
  6. Wybierz opcję Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.
  7. Wybierz opcję Włącz.

  O czym należy pamiętać, aktualizując telewizor Google TV

  • Kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, podczas włączania telewizora pojawia się odpowiednie powiadomienie. Komunikat ten automatycznie znika.
   • UWAGA: jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, zawartość nowej aktualizacji można sprawdzić na ekranie.
  • Nie wyłączaj przewodu zasilającego z gniazdka sieci energetycznej. W przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania zostanie przerwana.
  • Aktualizacja oprogramowania trwa około 15 minut.
  • Podczas aktualizacji można normalnie korzystać z telewizora. Aktualizacja będzie wykonywana nawet po wyłączeniu telewizora.
  • Wyłączenie telewizora po aktualizacji może spowodować przerwę w działaniu pilota trwającą 2–3 minuty.
  • Instalacja nie powoduje przerwy w działaniu, ponieważ w momencie włączenia telewizora zainstalowane jest już najnowsze oprogramowanie. 

  Postępowanie w przypadku modeli Android TV

  Aby włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania w telewizorze z platformą Android TV, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Pomoc.
   • W systemie Android™ 9 / Android 8.0 wybierz ikonę Aplikacje, a następnie Pomoc.
   • Jeśli na pilocie znajduje się przycisk HELP, ekran Pomoc można także wyświetlić, naciskając przycisk HELP.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Aktualizacja oprogramowania systemowego → Aktualizacja oprogramowania systemowego.
   • Wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  4. W zależności o zawartości menu telewizora, wybierz opcję Automat. pobieranie oprogram. lub Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.
  5. Wybierz opcję Włącz.

  O czym należy pamiętać, aktualizując poniższe modele telewizorów z platformą Android TV 

  Lista modeli z platformą Android TV (wprowadzonych w latach 2018–2020)

  • Kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, podczas włączania telewizora pojawia się odpowiednie powiadomienie. Komunikat ten automatycznie znika.
   • UWAGA: jeśli telewizor jest podłączony do Internetu, zawartość nowej aktualizacji można sprawdzić na ekranie.
  • Nie wyłączaj przewodu zasilającego z gniazdka sieci energetycznej. W przeciwnym razie aktualizacja oprogramowania zostanie przerwana.
  • Aktualizacja oprogramowania trwa około 15 minut.
  • Podczas aktualizacji można normalnie korzystać z telewizora. Aktualizacja będzie wykonywana nawet po wyłączeniu telewizora.
  • Wyłączenie telewizora po aktualizacji może spowodować przerwę w działaniu pilota trwającą 2–3 minuty.
  • Instalacja nie powoduje przerwy w działaniu, ponieważ w momencie włączenia telewizora zainstalowane jest już najnowsze oprogramowanie. 

  O czym należy pamiętać, aktualizując telewizory z platformą Android TV

  • Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba zaakceptować Politykę prywatności firmy Sony.
  • Aktualizacja oprogramowania trwa do 30 minut.
  • W czasie aktualizacji oprogramowania nie można używać telewizora. Podczas aktualizacji na ekranie widać ikonę aktualizacji.

  Postępowanie w przypadku modeli innych niż Google TV / Android TV

  WSKAZÓWKA: naucz się sprawdzać, czy telewizor ma platformę Android TV, czy nie.  

  Aby włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania w telewizorze, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Pomoc dotycząca produktu lub Pomoc techniczna.
  4. Wybierz opcję Automat. aktualizacje oprogram. lub Automat. pobieranie oprogram.
  5. Wybierz opcję Włącz.
  6. Naciśnij przycisk Enter.

  Jak sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego

  Aby sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź obecną wersję oprogramowania telewizora. Odpowiednią informację znajdziesz w menu Ustawienia lub Pomoc.
  2. Porównaj oznaczenia oprogramowania w najnowszej wersji oraz oprogramowania zainstalowanego w telewizorze. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, pobierz ją i zainstaluj.

  UWAGA: w przypadku niektórych modeli telewizorów z 2010 r. istnieje możliwość wymuszenia aktualizacji.


  Końcowe uwagi o aktualizacjach oprogramowania telewizora

  • Automatyczne aktualizowanie oprogramowania umożliwiają tylko niektóre modele telewizorów.
  • Zegar musi być prawidłowo nastawiony. Aktualizacja oprogramowania może spowodować skasowanie ustawień zegara w telewizorze. W razie potrzeby ponownie nastaw zegar.
  • Aktualizacja oprogramowania jest wykonywana, gdy telewizor pozostaje w trybie czuwania. Aktualizacja oprogramowania jest na ogół wykonywana w ciągu najbliższych 24–36 godzin.
  • Do czasu zakończenia aktualizacji miga pomarańczowa (lub biała) dioda LED z przodu telewizora, a telewizor nie reaguje na sygnały z pilota i naciskanie przycisków na panelu sterowania.
  • Aby otrzymać najnowsze aplikacje wideo internetowego, po zaktualizowaniu oprogramowania do najnowszej wersji użyj funkcji Odśwież zawartość internetową.
   • Najpierw KONIECZNIE sprawdź, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. W przeciwnym razie funkcja Odśwież zawartość internetową opóźni Automatyczną aktualizację oprogramowania o 24 godziny.