Identyfikator artykułu : 00239745 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Soundbar — Dźwięk analogowy (cinch)

  • Umiejscowienie złączy zależy od posiadanego modelu soundbara. Dalszych informacji należy szukać w instrukcjach obsługi. Podręczniki, dane techniczne i informacje o gwarancji dotyczące produktów Sony są dostępne w Internecie.
  • W zależności od modelu soundbara po podłączeniu może być wymagana zmiana jego ustawień na „TV”. Szczegółowych informacji o obsłudze posiadanego soundbara należy szukać w jego instrukcji obsługi.
  • Jeśli soundbar jest dostarczony z subwooferem, należy unikać pozostawiania przedmiotów na subwooferze. Subwoofer wibruje i dlatego zostawione na nim przedmioty mogą spaść.

  Dźwięk analogowy (cinch)

  Diagram połączeń z soundbarem (przewód audio)
  1. Soundbar (tył)
  2. ANALOG AUDIO IN
  3. Gniazda cinch (czerwone i białe gniazdo wyjścia audio)
  4. Analogowy przewód audio (cinch)