Identyfikator artykułu : 00080362 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2021

W jaki sposób pobrać automatyczną aktualizację oprogramowania telewizora?

   

  Nowe oprogramowanie do telewizora można pobierać automatycznie z Internetu lub za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego (telewizji kablowej lub naziemnej).

  Przez Internet


  Udostępnianie nowego oprogramowania za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego zdarza się niezwykle rzadko, tak więc zaleca się podłączenie telewizora do Internetu za pomocą szybkiego łącza przez router przewodowy lub most bezprzewodowy, aby  uzyskać automatyczny dostęp do pobierania najnowszej wersji oprogramowania przez Internet i korzystania z treści internetowych. 

  Aby włączyć automatyczne aktualizacje oprogramowania, należy sprawdzić, czy opcja Automatic Software Download  [Automatyczne pobieranie oprogramowania] w menu telewizora jest  włączona zgodnie z poniższą procedurą. (Ścieżka ustawień różni się w zależności od modelu.) 

  1. Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
  2. Wybrać opcję Settings or Help [Ustawienia] lub [Pomoc].
  3. Wybrać opcję Product Support or Customer Support [Obsługa produktu] lub [Obsługa klienta].
  4. Wybrać opcję Automatic Software Download [Automatyczne pobieranie oprogramowania].
  5. Wybrać opcjęOn [Wł.].
  6. Nacisnąć przycisk + Enter na pilocie.

  Przez cyfrowy sygnał telewizyjny


  Jeśli użytkownik woli przeprowadzić natychmiastową aktualizację oprogramowania przez Internet, należy wybrać opcję Software Update [Aktualizacja oprogramowania], umieszczoną poniżej opcji Automatic Software Download [Automatyczne pobieranie oprogramowania] i wybrać odpowiedź Yes [Tak] na pytanie Do you want to start software download [Czy rozpocząć pobieranie oprogramowania?]. Telewizor uruchomi wtedy proces pobierania oprogramowania Czas pobierania może przekroczyć 30 minut, w zależności od prędkości łącza internetowego  i rozmiaru pliku aktualizacji oprogramowania. Należy sprawdzić  to w przypadku problemów.

  WAŻNE: Należy przeprowadzić odświeżanie treści internetowych, naciskając przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA] na pilocie i wybierając opcje  /support/attachments/389182/settings2.gif Settings [Ustawienia]  > Network [Sieć] > Refresh Internet Content [Odświeżanie treści internetowych] po uprzednim zaktualizowaniu oprogramowania telewizora do najnowszej wersji w celu skorzystania z usług BRAVIA Internet Video.

  Uwagi:

  1. Zegar telewizora powinien być zsynchronizowany tak, aby było możliwe automatyczne pobieranie nowego oprogramowania przez Internet.
  2. Automatyczne aktualizacje oprogramowania są dostępne tylko w przypadku wybranych modeli telewizorów.
  3. Należy wyszukać kanały, aby mieć możliwość pobierania nowego oprogramowania przez sygnał telewizyjny (brak regularnych aktualizacji przez sygnał telewizyjny).   
  4. Automatyczna aktualizacja oprogramowania zostanie zwykle uruchomiona w ciągu  kolejnych 24 do 36 godzin  od momentu przesłania nowego oprogramowania na serwer. 
  5. Pomarańczowa dioda w tylnej części telewizora zacznie migać, a telewizor nie będzie odpowiadał na polecenia wydawane przy pomocy pilota lub przycisków panelu sterowania przed ukończeniem aktualizacji.
  6. Zegar telewizora może zostać wyzerowany po zaktualizowaniu oprogramowania. W razie potrzeby ponownie ustawić zegar.
  7. Opcja odświeżania treści internetowych opóźni automatyczną aktualizację oprogramowania o 24 godziny.

  W jaki sposób można się dowiedzieć czy zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania?


  1. Należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania telewizora. W tym celu należy nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie,> wybrać opcję System Information >[Informacje o systemie] i nacisnąć przycisk + Enter na pilocie.
  2. Porównać wersję oprogramowania, która jest zainstalowana w telewizorze z wersją oprogramowania dla telewizora, umieszczoną na liście, którą można znaleźć na stronach pomocy.