Identyfikator artykułu : 00239762 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2024Drukowanie

Soundbar — Bluetooth

  Aby połączyć soundbar z telewizorem przez łącze Bluetooth, trzeba sparować oba urządzenia.
  Tu pokażemy, jak sparować telewizor i soundbar.

  Produkty, których dotyczy informacja

  Z urządzeniami audio Bluetooth można łączyć tylko telewizory z platformą Android TV™ zgodne z profilem A2DP.
  Informacji o telewizorach z platformą Android TV zgodnych z profilem A2DP oraz zgodnych soundbarach należy szukać w poniższym artykule.
  Czy telewizor z platformą Android będzie współpracował ze słuchawkami, głośnikami i soundbarami Bluetooth?

  Krok 1: przełącz soundbar w tryb parowania

  Sposób włączania trybu parowania zależy od posiadanego soundbara. Poniżej opisano, jak przełączyć w tryb parowania soundbar Sony.
  Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  Przykład: soundbar HT-Z9F

  1. Włącz telewizor.
  2. Przygotuj pilot od soundbara i włącz soundbar.
  3. Skieruj pilot w stronę odbiornika na przednim panelu soundbara. Na pięć sekund równocześnie naciśnij przycisk  (BLUETOOTH) na górze soundbara i przycisk  (TV) na pilocie od soundbara.
  4. Kiedy na wyświetlaczu z przodu soundbara pojawi się wskazanie BT i zacznie szybko migać wskaźnik Bluetooth, soundbar jest przełączony w tryb parowania.

  Przykład: soundbar HT-X9000F/X8500

  1. Włącz telewizor.
  2. Przygotuj pilot od soundbara i włącz soundbar.
  3. Skieruj pilot w stronę odbiornika na przednim panelu soundbara. Na pięć sekund równocześnie naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na górze soundbara i przycisk (TV) lub (INPUT) (*) na pilocie od soundbara.
   * Przycisk TV dla HT-X9000F, przycisk INPUT dla HT-X8500. W przypadku innych modeli należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi, ponieważ nazwy przycisków i ich umiejscowienie na pilocie zależą od modelu.
  4. Kiedy wskaźnik Bluetooth na soundbarze zacznie szybko migać, soundbar jest przełączony w tryb parowania.


  Krok 2: sparuj soundbar z telewizorem

  UWAGA: w poniższej przykładowej procedurze wykorzystano ekrany z systemu Android™ 8.0. Wygląd ekranów menu zależy od systemu operacyjnego Android. Szczegółowych informacji należy szukać w „Przewodniku pomocniczym” (instrukcji internetowej).

  1. Przełącz telewizor w tryb parowania.

   Naciśnij przycisk HOME na pilocie, wybierz kolejno opcje UstawieniaUstawienia BluetoothDodaj urządzenie i naciśnij przycisk Enter.


   Telewizor przełączy się w tryb parowania.

  2. Sparuj soundbar z telewizorem.

   Ustaw soundbar i telewizor tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1 m.


   Kiedy telewizor wykryje soundbar, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się nazwa urządzenia i stan soundbara. Wybierz je i naciśnij przycisk Enter.

   Parowanie jest zakończone, gdy tekst pod nazwą urządzenia zmieni się na Paired (Sparowane) i pojawi się komunikat o nawiązaniu połączenia Bluetooth.   Sprawdź stan połączenia na soundbarze.

   Przykład: soundbar HT-Z9F
   Parowanie z telewizorem jest zakończone, gdy wskazanie na wyświetlaczu z przodu soundbara zmieni się na TV (BT), a wskaźnik Bluetooth świeci na niebiesko.

   Przykład: soundbar HT-X9000F/X8500

   Parowanie z telewizorem jest zakończone, gdy zapali się wskaźnik Bluetooth i wskaźnik TV na górze soundbara.   Używając pilota od telewizora, wybierz żądany program lub wejście sygnału z podłączonego urządzenia. Następnie sprawdź, czy soundbar odtwarza dźwięk.

  Kiedy soundbar zostanie sparowany, nie trzeba parować go ponownie.
  Informacje o ponownym łączeniu lub rozłączaniu sparowanych urządzeń zawiera poniższy artykuł.

  Jak na nowo podłączyć urządzenie Bluetooth?

  • Do regulacji głośności można używać pilota od telewizora (*), ale rzeczywista głośność jest inna niż wskazywana na ekranie telewizora.
   * Pewne modele soundbarów nie dają możliwości regulowania głośności pilotem od telewizora. W takim przypadku do regulacji głośności należy używać pilota od soundbara lub przycisków na samym soundbarze.
  • W danym momencie do telewizora może być podłączone tylko jedno urządzenie Bluetooth (takie jak słuchawki lub soundbar).
  • Jeśli telewizor i soundbar są połączone przez Bluetooth i występują przerwy w dźwięku lub dźwięk nie jest dopasowany do obrazu, połącz telewizor z soundbarem przy użyciu przewodu HDMI (dostarczonego z soundbarem).
   Informacje o łączeniu soundbara z telewizorem przy użyciu przewodu HDMI zawiera poniższy artykuł.
   Soundbar — HDMI