Identyfikator artykułu : 00162855 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020

Przy próbie dostępu do materiału wideo z Internetu pojawia się komunikat „Process Timed Out” (Przekroczenie czasu procesu)

  Jeżeli przy próbie dostępu do materiału wideo z Internetu pojawia się komunikat „Process Timed Out” (Przekroczenie czasu procesu), wykonaj poniższe czynności.

  1. Sprawdź, czy komunikat o błędzie występuje przy próbie dostępu do konkretnego serwisu internetowego lub materiału.

   UWAGA: Jeżeli komunikat o błędzie występuje przy próbie dostępu do konkretnego serwisu internetowego, może to wynikać z jego czasowej niedostępności. W takim przypadku sprawdź za jakiś czas, czy żądany materiał jest już dostępny, lub skontaktuj się z działem pomocy serwisu w celu uzyskania dalszych informacji.

  2. Sprawdź, czy spełnione są zalecenia dotyczące szybkości łącza internetowego  : 2,5 Mb/s dla materiałów o standardowej rozdzielczości (SD) i 10 Mb/s dla materiałów o wysokiej rozdzielczości (HD).
  3. Wyłącz osprzęt sieciowy, taki jak modem lub router, z gniazdka sieci energetycznej, odczekaj minutę i włącz go ponownie.
  4. W menu Network Setup (Konfiguracja sieci) produktu Sony zmień podstawowy serwer DNS na 8.8.8.8, a dodatkowy serwer DNS na 8.8.4.4.
  5. Przywróć w urządzeniu ustawienia fabryczne. 
   Przywracanie ustawień fabrycznych w telewizorze z platformą Android TV opisano w następującym artykule:
   Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora z platformą Android TV.
   W przypadku pozostałych telewizorów zapoznaj się z następującym artykułem:
   Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.
  6. Jeśli pomimo wykonania wszystkich powyższych czynności problem pozostanie nierozwiązany, skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP).