Identyfikator artykułu : 00162127 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020

Kolejka „Instant Queue” lub Moja lista nie odzwierciedla zmian dokonanych na stronie internetowej Netflix

  • Instant Queue to funkcja serwisu Netflix występująca w starszych urządzeniach Sony z funkcjami internetowymi, które zawierają wersję 1 aplikacji Netflix.
  • Moja lista to funkcja serwisu Netflix występująca w urządzeniach Sony z aplikacją Netflix w wersji 2 lub 3.

  Przed wykonywaniem czynności z tej odpowiedzi, określ wersję aplikacji Netflix  w urządzeniu.

  Jeśli urządzenie zawiera kolejkę Instant Queue:

  Zmiany w tytułach filmów w kolejce Instant Queue nie muszą zostać automatycznie odzwierciedlone w samej kolejce. Aby wymusić odświeżenie kolejki Instant Queue po dodaniu do niej lub usunięciu z niej materiałów, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Przyciskiem ze strzałką w lewo lub w prawo wybierz opcję Video (Wideo).
  3. Przyciskiem ze strzałką w górę lub w dół wybierz opcję Netflix.
  4. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).
  5. Naciśnij przycisk Option (Opcje).
  6. Wybierz opcję Refresh List (Odśwież listę).

  Jeśli urządzenie zawiera listę Moja lista:

  Wszelkie zmiany Mojej listy, takie jak dodanie i usunięcie filmów, są domyślnie automatycznie odzwierciedlane na urządzeniu Sony. Lista zostanie zaktualizowana automatycznie po każdej modyfikacji w urządzeniu internetowym Sony lub na stronie internetowej Netflix.
  Dodatkowe informacje o funkcji Moja lista można uzyskać, wybierając poniższe łącza do Centrum pomocy Netflix.