Identyfikator artykułu : 00070868 / Ostatnia modyfikacja : 06.03.2014

Czym się różni tryb oczekiwania 3D Auto 1 [Tryb automatyczny 2] od trybu Auto 2 [Tryb automatyczny 2]?

    Auto 1 [Tryb automatyczny 1]: Telewizor automatycznie przełączy się w tryb 3D w przypadku, gdy sygnał (transmisji telewizyjnej lub z zewnętrznego źródła) zawiera informacje o materiałach 3D. W przeciwnym razie telewizor pozostanie w trybie 2D.

    Auto 2 [Tryb automatyczny 2]: Jeśli sygnał nie zawiera informacji o materiałach 3D, telewizor przeprowadzi analizę obrazu pod kątem zawartości o informacji materiałach 3D i automatycznie przełączy się w tryb wyświetlania materiałów 3D w układzie poziomym lub pionowym. Ta zmiana trwa kilka sekund, w trakcie których wyświetla się czarny ekran. Jeśli informacje o materiałach 3D są dostępne, telewizor będzie działać w taki sam sposób, jak w trybie 3D Auto 1 [Tryb automatyczny 1].

    Uwaga: Tryb Auto 2 [Tryb automatyczny 2] działa tylko w przypadku następujących sygnałów wejściowych: sygnał telewizji cyfrowej, HDMI, USB (tylko pliki wideo), nagrania z dysku twardego (tryb panoramiczny: pełny)