Identyfikator artykułu : 00164923 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Odtwarzacz Blu-ray Disc zawiesza się po strumieniowym odtwarzaniu filmu z serwisu Netflix

  WAŻNE: Brak aktywności po oglądaniu strumieniowo przesyłanego materiału wideo powoduje przełączenie odtwarzacza Blu-ray Disc w tryb czuwania. Jest to normalne. Aby wznowić działanie odtwarzacza pozostającego w trybie czuwania włącz go przyciskiem zasilania.

  Jeśli odtwarzacz przestaje reagować natychmiast po zakończeniu strumieniowej transmisji filmu z serwisu Netflix, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.
   1. Naciśnij przycisk POWER i trzymaj go przez 10 sekund, aż do wyłączenia odtwarzacza.
   2. Kiedy odtwarzacz Blu-ray Disc wyłączy się, ponownie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zasilanie.
  2. Po zresetowaniu włącz odtwarzacz i pobierz najnowszą aktualizację oprogramowania.

   UWAGA: Aktualizacje można pobierać za pośrednictwem menu Settings (Ustawienia) odtwarzacza.