Identyfikator artykułu : 00164941 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Opóźnienia przy korzystaniu z serwisu wideo Netflix

    Oznacza to, że w urządzeniu Internet TV równocześnie pracują inne aplikacje. Zwykle są to wcześniej pobrane i zainstalowane aplikacje, które nie zostały zamknięte po użyciu. Równoczesna praca wielu aplikacji może powodować zakłócenia w strumieniowej transmisji wideo. Wymuś zamknięcie wszystkich pobranych i nadal działających aplikacji  w urządzeniu Internet TV, aby rozwiązać ten problem.

    UWAGA: Problem ten może ponadto powodować następujące inne objawy:

    • Wrażenie, że zacięło się przewijanie audycji telewizyjnej lub filmu do tyłu lub do przodu — nie można go przerwać.
    • Przy próbie odtworzenia audycji telewizyjnej lub filmu aplikacja Netflix może sprawiać wrażenie zawieszonej.