Identyfikator artykułu : 00239789 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Komputer osobisty — Wyświetlanie na telewizorze obrazu z komputera

  Przed podłączaniem

  Poniższy poradnik pomoże Ci podłączyć komputer do telewizora.

  Najpierw zaleca się pobranie najnowszych wersji sterowników i oprogramowania karty graficznej. Dalszych informacji należy szukać na stronie internetowej producenta karty graficznej lub komputera.
  Większość komputerów wyposażona jest w port wyjścia VGA, zatem do połączenia komputera z telewizorem można użyć przewodu VGA. Drugim zalecanym sposobem połączenia jest użycie przewodu HDMI.

  • HDMI
   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) jest w pełni cyfrowym łączem audio/wideo umożliwiającym przesyłanie sygnałów wideo i audio w wysokiej rozdzielczości.
   Pewne karty wideo HDMI nie obsługują dźwięku. Jeśli posiadany telewizor HD ma wejście audio, może ono pozwolić na podłączenie osobnego przewodu audio doprowadzającego dźwięk bezpośrednio z karty dźwiękowej komputera.
   W przeciwnym razie konieczne jest doprowadzenie sygnału audio do innego urządzenia, takiego jak zewnętrzne głośniki komputerowe lub domowy zestaw muzyczny.
  • VGA
   Standard VGA (Video Graphic Array) umożliwia przesyłanie obrazu analogowego o wysokiej rozdzielczości, ale nie obsługuje dźwięku. Konieczne będzie użycie złączy audio urządzenia.

   Zaleca się użycie przewodu komputerowego z zaciskami ferrytowymi, na przykład z 15-stykowymi złączami D-sub lub ich odpowiednikami.

  Uwagi o podłączaniu dźwięku:
  W przypadku podłączania cyfrowego zestawu muzycznego zgodnego z technologią zwrotnego kanału audio (ARC) należy użyć gniazda HDMI z oznaczeniem „ARC”. W przeciwnym razie niezbędne będzie dodatkowe połączenie audio z gniazdem PC/HDMI AUDIO IN.


  Jeśli komputer jest wyposażony w port DVI lub mini-DVI:
  Można połączyć go z portem HDMI (obejmującym wejście AUDIO IN) za pomocą adaptera DVI — HDMI (do nabycia oddzielnie) oraz połączyć port wyjścia audio urządzenia z wejściem PC/HDMI AUDIO IN.

  Obsługiwane sygnały wejściowe z komputera

  Poniżej przedstawiono rozdzielczości i częstotliwości poziome/pionowe obsługiwanych sygnałów wejściowych z komputera
  Rozdzielczość Częstotliwość pozioma/pionowa
  640 x 480 31,5 kHz / 60 Hz
  800 x 600 37,9 kHz / 60 Hz
  1024 x 768 48,4 kHz / 60 Hz
  1280 x 768 47,4 kHz / 60 Hz i 47,8 kHz / 60 Hz
  1360 x 768 47,7 kHz / 60 Hz
  1280 x 1024 64,0 kHz / 60 Hz (tylko model Full HD)
  1920 × 1080 67,5 kHz / 60 Hz (tylko model Full HD) *
  * Parametry sygnału 1080p doprowadzonego do wejścia HDMI są uznawane za parametry sygnału wideo, a nie sygnału z komputera. Ma to wpływ na Ustawienia systemowe i Ustawienia wyświetlania.

  • Aby oglądać materiały z komputera:
   • Zmień ustawienie Wybór sceny na Grafika
   • Zmień ustawienie Format ekranu / Tryb szerokoekranowy na Pełny
   • Zmień ustawienie Pole wyświetlania na Wszystkie piksele (Ustawienie Pole wyświetlania można zmieniać, gdy opcja Automatyczne pole wyświetlania jest ustawiona na Wył.)
  • Telewizor nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
  • W celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu zaleca się doprowadzanie sygnałów opisanych w tabeli. W trybie „podłącz i używaj” sygnały o częstotliwości pionowej 60 Hz są wykrywane automatycznie. (Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.)
  • W zależności od stanu połączenia obraz może ulegać zamazaniu. W takim przypadku należy zmienić ustawienia komputera i wybrać inny sygnał wejściowy opisany w części „Obsługiwane sygnały wejściowe z komputera”.
  • Dostępność sygnału wyjściowego 1920 pikseli x 1080 linii / 60 Hz zależy od komputera. Mimo wybrania sygnału wyjściowego 1920 pikseli x 1080 linii / 60 Hz rzeczywisty sygnał wyjściowy może być inny. W takim przypadku należy zmienić ustawienia komputera i wybrać inny sygnał wejściowy opisany w części „Obsługiwane sygnały wejściowe z komputera”.