Identyfikator artykułu : 00087850 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Jak długo trwa pobieranie automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego telewizora BRAVIA?

    Nowe oprogramowanie do telewizora może być pobierane automatycznie z Internetu lub za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego (telewizji kablowej lub naziemnej).

    Pobieranie oprogramowania za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego trwa do 36 godzin.

    Czas pobierania oprogramowania z Internetu może przekraczać 30 minut, w zależności od  prędkości łącza i rozmiaru pliku aktualizacji oprogramowania.

    Automatyczne pobieranie oprogramowania drogą internetową rozpoczyna się zazwyczaj po 24–36 godzinach od przesłania nowego oprogramowania na serwer. Telewizor komunikuje się z serwerem w celu ustalenia momentu pobrania aktualizacji. Więcej informacji zawiera artykuł na temat automatycznego aktualizowania oprogramowania telewizora.