Identyfikator artykułu : 00116730 / Ostatnia modyfikacja : 08.02.2019

Na ekranie jest widoczny komunikat "error 4057", a telewizor zawiesza się

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania przez Network Direct Download (NDD), możesz zauważyć następujące symptomy:

 1. Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego pojawia się błąd 4057
 2. Telewizor zawiesza się 6–10 sekund po rozruchu

W obu przypadkach dostępne jest tymczasowe obejście problemu.

 • Symptom 1: Wykonaj następujące czynności:
  • Przejdź do [Home] (Ekran główny)> [Settings] (Ustawienia)> [System settings] (Ustawienia systemowe)> [setup] (konfiguracja)> [Auto Startup] (Automatyczne uruchamianie) w celu ponownego zainicjowania połączenia sieciowego
  • Odinstaluj aktualizację oprogramowania układowego. W tym celu przejdź do [Home] > (Ekran główny) [Settings] (Ustawienia) > [Customer support] (Obsługa klienta) > [Software update] (Aktualizacja oprogramowania) > [Network] (Sieć)

 

 • Objaw 2: Wykonaj następujące czynności: 
  • Odłącz telewizor od zasilania i ponownie podłącz po upływie 10 sekund
  • Po włączeniu telewizora zmień predefiniowane ustawienia Wi-Fi na wartość OFF (Wył.) (w ciągu 6 sekund), wykonując następujące czynności:
   • [Home] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia) > [Setup] (Konfiguracja) > [Network] (Sieć) > [Build in Wi-fi] (Wbudowane Wi-Fi) > [Off] (Wył.)
   • Zresetuj telewizor, naciskając jednocześnie przycisk ze strzałką w górę (NIE głośności, ani programu) na pilocie i przycisk zasilania na telewizorze. 
    Przycisk ze strzałką w górę na pilocie

    Telewizor zresetuje się i wyłączy. Włącz ponownie telewizor i upewnij się, że sieć WLAN jest wyłączona.

WAŻNE: Utracisz wszystkie swoje ustawienia.